ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική εξέλιξη η εισαγωγή για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου».

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Θετική εξέλιξη η εισαγωγή για πρώτη φορά στο ελληνικό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργασίας για τα τρανς πρόσωπα».

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: «Άνοιξε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργασίας για τα…