ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αλλαγή Έδρας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών»

Αθήνα, 20 Μαϊου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: «Αλλαγή Έδρας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών». Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών…