ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αλλαγή ημερών και ωραρίου λειτουργίας ΣΥΔ»

Αθήνα, 6 Απριλίου 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: «Αλλαγή ημερών και ωραρίου λειτουργίας ΣΥΔ» Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,…