Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 | Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του ΣΥΔ»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024.

Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών του ΣΥΔ, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥΔ που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιανουαρίου 2024.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα αναλυθούν, τόσο ο οικονομικός απολογισμός, όσο και ο απολογισμός δράσεων που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Καταστατικού μας όπως γίνεται κάθε χρόνο στην κατεύθυνση της πλήρους διαφάνειας.

Παράλληλα θα καταρτιστούν οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει ψηφοφορία στην οποία θα συμμετάσχουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη μας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των λοιπών οργάνων του Σωματείου μας.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, ώρα συνάντησης 17.00 στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων, Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Πέμπτη   –  12.00-18.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com