Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 | Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του ΣΥΔ»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση, καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην επαναληπτική συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

Η επαναληπτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, ώρα: 17:30μμ, στο χώρο του Κέντρου Ενδυνάμωσης του ΣΥΔ: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα.

Η ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΔ, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥΔ, όπου και δεν διαπιστώθηκε απαρτία, που πραγματοποιήθηκε την 4η Μαρτίου 2024.

Κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα αναλυθούν, τόσο ο οικονομικός απολογισμός, όσο και ο απολογισμός δράσεων που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Καταστατικού μας όπως γίνεται κάθε χρόνο στην κατεύθυνση της πλήρους διαφάνειας.

Παράλληλα θα καταρτιστούν οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει ψηφοφορία στην οποία θα συμμετάσχουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη μας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των λοιπών οργάνων του Σωματείου μας.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, ώρα συνάντησης 17.30 στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων, Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα.

Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Πέμπτη   –  12.00-18.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com