ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 |Ετήσια Γενική Συνέλευση | Απολογισμός δράσεων και Αρχαιρεσίες ΣΥΔ».

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: «Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 |Ετήσια Γενική Συνέλευση | Απολογισμός δράσεων…

PRESS RELEASE: «Online roundtable: The LGBTI dimension of the refugees»

Athens, March 28, 2021 PRESS RELEASE Subject: «Online roundtable: The LGBTI dimension of the refugees» The…