ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αρχαιρεσίες ΣΥΔ 2021 και κατανομή αρμοδιοτήτων»

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: «Αρχαιρεσίες ΣΥΔ 2021 και κατανομή αρμοδιοτήτων» Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,…