ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου κατά το διάστημα του lockdown».

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Σημαντική δικαστική καταδίκη δράστη εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Σημαντική δικαστική καταδίκη δράστη εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω…