ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Προστέθηκε η ταυτότητα φύλου στην νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους».

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Προστέθηκε η ταυτότητα φύλου στην νομοθεσία για τα εγκλήματα…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τον Νέο Σωφρονιστικό Κώδικα».

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Οι παρατηρήσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τον Νέο…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι απαντήσεις στην ερώτηση 19 βουλευτών για την αλλαγή των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων».

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Οι απαντήσεις στην ερώτηση 19 βουλευτών για την αλλαγή…