Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εξαιρετικά σημαντική νομολογία: Μεταβολή καταχώρισης του φύλου σε τρανς πρόσφυγες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την τελεσιδικία απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία το δικαστήριο αποδέχτηκε αίτημα μεταβολής του φύλου και κυρίου ονόματος σε τρανς γυναίκα πρόσφυγα.

Συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου, σε συνέχεια αιτήματος που είχε κατατεθεί στις 30 Νοεμβρίου 2017, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, εξέτασε υπόθεση τρανς γυναίκας η οποία είναι αναγνωρισμένη πρόσφυγας, για τη μεταβολή του φύλου και του κυρίου ονόματος, ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου).

Το Δικαστήριο αποδέχτηκε με την απόφασή του 444Ε/2018 ότι η ύπαρξη εγγράφων ταυτοποίησής της που την εμφανίζουν στο αρσενικό γένος, την καθιστά λόγω δυσχέρειας ταυτοποίησής της σε διάφορες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες , άλλους φορείς, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς αυτές οι περιστάσεις αποτελούν μόνιμη εστία ψυχολογικής έντασης και άγχους και μία κατάσταση ιδιαίτερη ψυχοφθόρα που προστίθεται στην ήδη επιφορτισμένη κατάστασή της λόγω των βασανισμών που είχε υποστεί στη χώρα καταγωγής της και ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλήρη ένταξή της στον Ελληνικό κοινωνικό περίγυρο, ενώ προκαλεί σοβαρή βλάβη των εννόμων συμφερόντων της και θίγει την προσωπικότητά της.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι το γεγονός ότι παρ’ ότι ο ν. 4491/2017 δεν περιλαμβάνει ρητή διάταξη για τη μεταβολή του φύλου και κυρίου ονόματος για πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Ληξιαρχεία και ιδίως σε τρανς πρόσφυγες, ενώ το Άρθρο 4 του νόμου προβλέπει ότι η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο οικείο Ληξιαρχείο (ενώ η τρανς πρόσφυγας δεν είναι εγγεγραμμένη σε ελληνικό ληξιαρχείο), το Δικαστήριο αποδέχτηκε το αίτημα της τρανς πρόσφυγα και βεβαίωσε με σκοπό τη διόρθωση της απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης αναγνώρισής της ως πρόσφυγα καθώς και της σχετικής άδειας παραμονής της, με σκοπό τη μεταβολή της καταχώρισης του φύλου και του κυρίου ονόματος σε αμφότερα τα έγγραφά της, ώστε αυτά να συνάδουν και να βρίσκονται σε συμφωνία με την ταυτότητα φύλου της.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την νομολογία αυτή του Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς για πρώτη φορά γίνεται δυνατή η μεταβολή του φύλου και κυρίου ονόματος σε τρανς πρόσφυγες παρ’ όλο που η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δεν έχει ρητή πρόβλεψη.

Συγχαίρει με τον πιο θερμό τρόπο τη δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεση υπό την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου[1], καθώς και την έδρα του Ειρηνοδικείου που έκανε αυτό το θαρραλέο βήμα, ενώ κατέθεσε ως μάρτυρας ο Σταύρος Μπουφίδης ψυχίατρος και Ταμίας Περιφέρειας του ΣΥΔ, καθώς επίσης το ΣΥΔ κατέθεσε για την υπόθεση στο δικαστήριο φάκελο αναλυτικών επιχειρημάτων που βασίζονται στην Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες σύμφωνα με την οποία οι αρχές κάθε κράτους είναι υποχρεωμένες να παρέχουν έγγραφα που να απεικονίζουν την πραγματική κατάστασή τους, στις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες κάθε πρόσωπο (ανεξαρτήτως καταγωγής) έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του δίχως διακρίσεις, στον ν. 4491/2017 που επιτάσσει τον σεβασμό της ταυτότητας φύλου κάθε προσώπου, ενώ κατέθεσε αναλυτικά επιχειρήματα που τεκμηριώνουν ότι η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αποτελεί πύλη εισόδου για την απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για τους πρόσφυγες ενώ αντίθετα η άρνηση της μεταβολής εγγράφων στους τρανς πρόσφυγες αποτελεί διάκριση στη βάση του φύλου, καθώς και εκτεταμένη συγκριτική νομική ανάλυση για τη νομοθεσία, νομολογία και πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, που όλα τεκμηριώνουν δίχως αμφιβολία ότι είναι επιτακτική ανάγκη η δυνατότητα μεταβολής των εγγράφων για τους τρανς πρόσφυγες, καθώς επίσης και στοιχεία σχετικής υπόθεσης που τα Ηνωμένα Έθνη είχαν στηρίξει τη μεταβολή εγγράφων τρανς γυναίκας πρόσφυγα.

Παράλληλα το ΣΥΔ, όπως δήλωσε εξ αρχής της ψήφισης του ν. 4491/2017, στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο όλες τις υποθέσεις που έχουν κατατεθεί ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων τόσο σε περίπτωση τρανς γυναίκας που είναι έγγαμη για τη μεταβολή των εγγράφων της, όσο και σε περίπτωση μη δυαδικού προσώπου, ενώ καλεί την Πολιτεία μετά απ’ αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, να τροποποιήσει την κείμενη νομοθεσία ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νομολογία και να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη μεταβολή των εγγράφων των τρανς προσφύγων, καθώς και να άρει τις περιοριστικές προϋποθέσεις που αφορούν την ηλικία και τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και να απλοποιήσει τη διαδικασία ώστε να είναι εξωδικαστική.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/.