Αθήνα, 14 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Πρακτικά 1ης Γενικής Συνέλευσης.».

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2010, πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Αρ. Κατ. Πρωτ. 2862/2010).Τα θέματα που συζητήθηκαν συνοπτικά ήταν:

Α) Εκπροσώπηση του Σωματείου – Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών ψήφισαν για την εκπροσώπηση του Σωματείου την ακόλουθη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αλφαβητικά:

Γαλανού Μαρίνα,
Μανώλη Ρία,
Μενουδάκη Χριστίνα – Ρενέ,
Μιχαήλ Νανά,
Σιδηρόπουλος Άγγελος.

(ακόμη υπεύθυνη πολιτιστικών: Εύα Κουμαριανού)

Β) Εσωτερικός κανονισμός.
Περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν:
– Εφορευτική επιτροπή
– Εισαγωγή νέων μελών
– Επίτιμα μέλη
– Ετήσια συνδρομή μελών

Γ) Ατζέντα Διεκδικήσεων
(για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει αναλυτικά ξεχωριστή δημοσίευση)

Στην Γενική Συνέλευση, πήραν μέρος τα 4/5 των ιδρυτικών μελών, ενώ εγγράφησαν και νέα μέλη, τα οποία συμφώνησαν στα παραπάνω. Η ψηφοφορία για όλα τα παραπάνω θέματα ήταν δια ανατάσεως της χειρός και ήταν ομόφωνη.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com