Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Υπόθεση τρανς άντρα αστυνομικού αναδεικνύει την αναγκαιότητα βελτίωσης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου της 25ης Φεβρουαρίου, αστυνομικός που ενώ έχει κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου και έχει ήδη αλλάξει με δικαστική απόφαση τα έγγραφά του, τίθεται εν αμφιβόλω η παραμονή στην εργασία του και όπως αναφέρεται: «περιμένει την απόφαση της υπηρεσίας για το εάν θα παραμένει στο Σώμα ή όχι». Παραθέτουμε σχετικό δημοσίευμα από την εφημερίδα «Έθνος» (http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63968938):

«Κόκκινο» έχει ανάψει στις υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας η απόφαση μίας τροχονόμου της Τροχαίας Αττικής να αλλάξει φύλο, αφού, τώρα, καλούνται να αποφασίσουν εάν θα παραμείνει στο Σώμα ή όχι. Η τροχονόμος υπεβλήθη σε τέσσερις επεμβάσεις στη Γερμανία και πλέον βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η τροχονόμος , πριν αλλάξει φύλο, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Μετά την επέμβαση αλλαγής φύλου άλλαξε, με δικαστική απόφαση και το όνομά της και, πλέον, περιμένει την απόφαση της υπηρεσίας της για το εάν θα παραμένει στο Σώμα ή όχι.
Η απόφαση αυτή, όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, θα ληφθεί μόλις επιστρέψει από την αναρρωτική άδεια και περάσει από την υγειονομική επιτροπή του Σώματος.
Όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομία, η αστυνομικός που άλλαξε φύλο προσκόμισε ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες που λένε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, από ιδιώτες γιατρούς ,και ότι μπορεί να φέρει όπλο.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις), Άρθρο 3, εδάφιο 2β:

Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου.

Περαιτέρω, πέραν του ότι όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως είναι λανθασμένη η ορολογία «αλλαγή φύλου» -η διεθνής ορολογία είναι επαναπροσδιορισμός φύλου-, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1.- Είναι απαραίτητη η τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ώστε να αναφέρεται με σαφήνεια η ταυτότητα φύλου για την αποτελεσματική προστασία των τρανς ανθρώπων από τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς.

2.- Με αφορμή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας» (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/8328778.pdf), θεωρούμε ότι στο Άρθρο 11, παρ. 6, εδάφιο δ. είναι απαραίτητο να προστεθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός και ιδιαίτερα η ταυτότητα φύλου ως προς τον έλεγχο από τα αδικήματα με ρατσιστικό κίνητρο.

3.- Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4.2.2014, καλούνται τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες νομικής αναγνώρισης του φύλου στην κατεύθυνση της κατάργησης κάθε διαδικασίας υποχρεωτικής στείρωσης ως προϋπόθεση για την αλλαγή των εγγράφων, ενώ θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών οι αναφορές στην ταυτότητα φύλου[1].

Ακόμη, εφιστούμε την προσοχή τόσο στην Ελληνική Αστυνομία, όσο και στον Τύπο, αφενός μεν στην χρήση του σωστού γένους και φύλου, αφετέρου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητάς του.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θα παρακολουθήσει στενά την υπόθεση, καθώς θεωρούμε ότι και μόνο το γεγονός ότι τίθεται εν αμφιβόλω η θέση εργασίας ενός τρανς ανθρώπου, τούτο είναι πολύ σοβαρό θέμα, που αναδεικνύει:

α) τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που υφίστανται οι τρανς άνθρωποι στον χώρο της εργασίας,

β) την αναγκαιότητα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, και,

γ)την αφαίρεση κάθε αναφοράς που σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου από τους καταλόγους ψυχικών διαταραχών καθώς οι αναφορές αυτές, πέρα από τον επιπλέον στιγματισμό, θέτουν εν αμφιβόλω τις δικαιοπρακτικές ικανότητες ή ακόμη και την εργασία των τρανς ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, Αθήνα, Τ.Κ. 11743,

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com