Αθήνα, 6 Απριλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ κατέθεσε επιστολή προς την LGBTI Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπόψη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την προστασία των τρανς προσώπων στην Ουκρανία»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με επιστολή που κατέθεσε προς την LGBTI INTERGROUP (Ομάδα Ευρωβουλευτών για τα ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα), το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με στόχο την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των τρανς συνανθρώπων μας στην Ουκρανία.

Όπως είχε αναφερθεί και στο από 30.03.2022 Δελτίο Τύπου μας [1], που εκδώσαμε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, οι τρανς άνθρωποι στην Ουκρανία έχουν παγιδευτεί σε έναν πόλεμο που διεξάγεται με πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια και που βιώνουν τον καταστροφικό του αντίκτυπο. Ιδιαίτερα προς τις τρανς γυναίκες που δεν μπορούν να διαφύγουν και βρίσκονται εγκλωβισμένες στην Ουκρανία λόγω της αναντιστοιχίας των δημοσίων εγγράφων τους [2].

Συγκεκριμένα, σε εκατοντάδες τρανς γυναίκες δεν επετράπη η έξοδος τους από τα Ουκρανικά σύνορα ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από τη χώρα, επειδή στα διαβατήριά τους φέρουν ακόμα το όνομα και το φύλο με το οποίο καταγράφηκαν κατά τη γέννηση τους. Ο ισχύων στρατιωτικός νόμος που επιβλήθηκε στην Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής, απαγορεύει σε όλα τα άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών που ενεγράφησαν στο άρρεν φύλο κατά τη γέννηση να εγκαταλείψουν τη χώρα και αυτό σημαίνει αυτόματα, ότι σε οποιονδήποτε άτομο, αυτών των ηλικιών που στο διαβατήριο αναγράφεται «αρσενικό όνομα και φύλο», απαγορεύεται να βγει εκτός συνόρων. Ανάμεσα στα άτομα αυτά και στις τρανς γυναίκες στις οποίες δεν έχουν μεταβληθεί τα έγγραφά τους λόγω του περιοριστικού νομικού πλαισίου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τόσο η σωματική τους ακεραιότητα, όσο και η ίδια τους η ζωή [3].

Για το λόγο αυτό, το ΣΥΔ, στις 30 Μαρτίου 2022, κατέθεσε Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα προς την LGBTI INTERGROUP (Ομάδα Ευρωβουλευτών για τα ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα), το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), και προς το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου (SOGI Unit) του ΣτΕ, υπόψη και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με την οποία τους καλεί:

  • Να κινητοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να γίνει γνωστή η ανθρωπιστική τραγωδία που αντιμετωπίζει η υποομάδα των τρανς γυναικών στην Ουκρανία,
  • Να δράσουν με ότι επαφές υπάρχουν ή και να δημιουργήσουν απαραίτητους συνδέσμους με την Ουκρανική Κυβέρνηση ή άλλους θεσμούς, ώστε οι τρανς γυναίκες που επιθυμούν να διαφύγουν ως πρόσφυγες, να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν στα σύνορα,
  • Να δράσουν σε συνδυασμό με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τρανς γυναίκες στην Ουκρανία και για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, δηλώνοντας πέρα από την αμέριστη και αυτονόητη αλληλεγγύη, τη διαθεσιμότητά του σε περίπτωση που κάποιοι τρανς συνάνθρωποι μας μπορέσουν να διαφύγουν από τη κόλαση του πολέμου και θελήσουν να φιλοξενηθούν στη χώρα μας, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί για τη φροντίδα τους, τόσο για τη στέγαση, την ψυχολογική υποστήριξη, όσο και γενικότερα των αναγκών τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697 – 698 082 1254

Ώρες γραφείου για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  11.00-15.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1] ΣΥΔ Δελτίο Τύπου 30.03.2022: http://tgender.gr/deltio-typoy-diethnis-imera-trans-ora/

[2]Trans Women Attempting to Flee Ukraine Are Being Turned Away: https://headtopics.com/us/trans-women-attempting-to-flee-ukraine-are-being-turned-away-25001356

[3] ‘You’re a Guy… Go to War’ – Fleeing Ukrainian Trans Woman Turned Back at Border:https://www.breitbart.com/europe/2022/03/23/youre-a-guy-go-to-war-fleeing-ukrainian-trans-woman-turned-back-at-border/