Αθήνα, 12 Μαϊου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ καλωσορίζει την ψήφιση της απαγόρευσης των κακοποιητικών πρακτικών “μεταστροφής” και συνεχίζει τον αγώνα για την βελτίωσή της».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου καλωσορίζει την ψήφιση της απαγόρευσης των κακοποιητικών πρακτικών «μεταστροφής», ως ένα πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση της ασφάλειας των ΛΟΑΤΚΙ+, και συνεχίζει τον αγώνα με περισσότερη δύναμη και επιμονή για την περαιτέρω βελτίωσή της ώστε αφενός μεν να είναι πιο πλήρης, αφετέρου να έχει καθολική εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε πολύ σημαντική στιγμή τη ψήφιση μίας από τις σημαντικές διεκδικήσεις της κοινότητάς μας, που τόσα χρόνια υποφέρει από στερεότυπα, μισαλλοδοξία και κυρίως απερίφραστη βία, όπως η απαγόρευση των ιδιαίτερα κακοποιητικών πρακτικών, ονομαζόμενων και ως «θεραπείες μεταστροφής», που σκοπό έχουν την «αλλαγή» του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός προσώπου από ομοερωτικό ή αμφιερωτικό σε ετεροσεξουαλικό, ή της έκφρασης και της ταυτότητας φύλου, με τη χρήση ψυχολογικών, φυσικών ή και πνευματιστικών παρεμβατικών μεθόδων.

Μολαταύτα, η ικανοποίηση αυτή μετριάζεται από τις περιοριστικές προϋποθέσεις που θέτει καθώς και ελλείψεις, όπως ότι απαγορεύει τη διενέργεια αυτών των πρακτικών μόνο σε ευάλωτα πρόσωπα (ανήλικα ή ενήλικα που τελούν σε δικαστική συμπαράσταση υπό την έννοια του Αστικού Κώδικα), απαγορεύει τις πρακτικές «μεταστροφής» μόνο σε επαγγελματίες που τις εφαρμόζουν μόνο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, και κυρίως ότι ο οποιοσδήποτε που εφαρμόζει αυτές τις πρακτικές σε ενήλικα πρόσωπα, θα πρέπει πρώτα να έχει εξασφαλίσει τη ρητή τους συναίνεση.

Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο –επιστημονικό ή άλλο– τεκμήριο που να δεικνύει ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η έκφραση ή η ταυτότητα φύλου ενός προσώπου μπορεί να μεταστραφεί, ενώ αντιθέτως ιατρικοί οργανισμοί προειδοποιούν ότι αυτές οι πρακτικές των «θεραπειών μεταστροφής» είναι βλαπτικές για τη ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων.

Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA) έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις ψυχιατρικές θεραπείες «που βασίζονται στην υπόθεση ότι η ομοφυλοφιλία ή η τρανς κατάσταση θεωρούνται ψυχικές ασθένειες ή βασίζονται στην υπόθεση ότι ένα πρόσωπο μπορεί να μεταβάλει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του». Επιπλέον περιγράφει τις πρακτικές αυτές ως ανήθικη πράξη.

Επίσης, ο Ειδικός Εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου, Victor Madrigal-Borloz, μέσα από αναφορά του προς τον ΟΗΕ, κάλεσε για παγκόσμια απαγόρευση (δίχως καμία εξαίρεση όπως συμβαίνει εν προκειμένω) αυτών των επικίνδυνων και βαθιά βλαπτικών πρακτικών.

Ομοίως, τον Μάρτιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, με το οποίο καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για την απαγόρευση των «θεραπειών μεταστροφής» των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καλώντας όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν παρόμοια μέτρα. Προς την ίδια κατεύθυνση, το 2020, 60 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν με επιστολή τους από τις Επιτρόπους Δικαιοσύνης, Věra Jourová, Ισότητας, Helena Dalli και Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου να λάβουν μέτρα για να τερματίσουν αυτήν την πρακτική στην ΕΕ.

Επιπλέον, στο Πόρισμα της, η Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, στην οποία υπήρξε τακτικό μέλος η αείμνηστη Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις «θεραπείες μεταστροφής», προτείνεται η καθολική απαγόρευση αυτών των πρακτικών, καθώς και η τροποποίηση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ώστε να συμπεριλαμβάνει ρητώς και την έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου.

Για όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες περιοριστικές προϋποθέσεις και ελλείψεις που επισημάναμε από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε η σχετική τροπολογία από τον Υπουργό Υγείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και υπό το φως των ως άνω δεδομένων, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα δώσει τον αγώνα του προκειμένου να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν τα συγκεκριμένα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε να υπάρξουν οριζόντια μέτρα απαγόρευσης των βασανιστικών αυτών πρακτικών «θεραπειών μεταστροφής» υπό οποιαδήποτε μορφή μπορεί να έχουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697 – 698 082 1254

Ώρες γραφείου για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  11.00-15.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com