Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ δηλώνει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των τρανς προσώπων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της εργασίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου δηλώνει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των τρανς προσώπων ανάμεσα στις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες που προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος θέσεων απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 42632/22-06-2021 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2711/Β’/24-06-2021, αποφασίζεται η τροποποίηση της προηγούμενης του 2017 «περί του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων προσώπων», με τη προσθήκη στις ευάλωτες ομάδες και των διεμφυλικών προσώπων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας καιδιεμφυλικών προσώπων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)».

Συγκεκριμένα για τα διεμφυλικάτρανς πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προβλέπεται ότι:

«ια) Τα διεμφυλικά πρόσωπα να προσκομίσουν:

αα) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ββ) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν.4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση».

Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, καθώς και με άλλα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού, με την Πρόεδρο του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, όπου κατατέθηκε αναλυτικό Υπόμνημα σχετικά με την αναγκαιότητα συμπερίληψης των τρανς προσώπων στα σχετικά προγράμματα για την ενίσχυση της εργασίας ως θετικό μέτρο που προβλέπεται από τον ν. 4443/2016 (Άρθρο 7 του νόμου) για την άρση υφιστάμενων διακρίσεων και αποκλεισμών, καθώς και μετέπειτα διαβουλεύσεις τους επόμενους μήνες για τη πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση συμπερίληψης των τρανς προσώπων στα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ, αφορά, τόσο τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν μεταβάλει την καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από τον ν. 4491/2017, όσο και αυτά που τα έχουν μεταβάλει. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να διαβάσουν όλη την Υπουργική Απόφαση εδώ:

42632/22-06-2021 Υπουργική Απόφαση

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), δηλώνει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του γι’ αυτό το πρώτο πολύ θετικό βήμα που ήταν πάγιο αίτημα της κοινότητας, στη κατεύθυνση της άρσης των αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν τα τρανς πρόσωπα στον χώρο της εργασίας, και το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσουν πολλά περισσότερα για τη πραγμάτωση της ίσης μεταχείρισης, τόσο στο πεδίο της εργασίας, όσο και σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, σύντομα, όταν θα είναι έτοιμη η δημόσια πρόσκληση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com