Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνωρίζει την εφαρμογή του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση των διακρίσεων) για τα διεμφυλικά άτομα».


Σύμφωνα με την απόφαση 7646/2010, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην εξέταση της αίτησης αναγνώρισης του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 και μας επιδόθηκε τον Ιανουάριο του 2011, αναγνωρίζεται η εφαρμογή του Άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων.

Σημειώνουμε ότι το Άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους «όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η θρησκεία, η πολιτική ή άλλη πεποίθηση, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η σχέση με εθνική μειονότητα, η ιδιοκτησία, η γέννηση ή άλλη κατάσταση», δεν υπάρχει δηλαδή ρητή αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

Η αναφορά αυτή στην απόφαση αποτελεί μία πρώτη καλή εξέλιξη για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και για τα διεμφυλικά άτομα, σε πλήρη αντιστοιχία και με την επίσης πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ), στην υπόθεση P.V. κατά Ισπανίας, όπου αναγνωρίστηκε από το ΕΔΑΔ ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου, θεωρείται έδαφος που απαγορεύονται οι διακρίσεις στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δελτίο Τύπου 19.1.2011 (pdf)

Απόφαση Δικαστηρίου (pdf)

A moral victory for transgenders in Greece (press here).

Η Διοικούσα Επιτροπή του

Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com