Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Θετική εξέλιξη η εισαγωγή για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου κάνει γνωστή τη θετική εξέλιξη της εισαγωγής για πρώτη φορά στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα της έκφρασης φύλου.

Συγκεκριμένα, στον Ν. 4808/2021 [1], ο οποίος στο Πρώτο Μέρος του κυρώνει τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) [2] «Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας», Άρθρο 4, παρ. 2, στοιχείο γ, αναφέρεται:

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Αν και η εισαγωγή γίνεται χωρίς να συνοδεύεται από τον απαραίτητο ορισμό της έννοιας της έκφρασης φύλου [3], τούτο είναι μία πολύ θετική εξέλιξη, που ταυτόχρονα γεννά την ανάγκη, τόσο για λόγους ουσίας, όσο και για λόγους εναρμόνισης των νομοθεσιών, να προστεθεί η έκφραση φύλου σε όλες τις σχετικές νομοθεσίας, όπως: της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας (ν. 4443/2016 με ταυτόχρονη επέκταση στα πεδία της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, της πρόσβασης στη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης ), του αντιρατσιστικού νόμου (ν. 4285/2014), του Άρθρου 82Α ΠΚ για το ρατσιστικό έγκλημα, καθώς και σε άλλες σχετικές διατάξεις που βρίσκονται διάχυτες σε άλλες νομοθεσίες. Επ’ αυτού θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επέκταση ως προς την έκφραση φύλου, προτείνεται και στο Πόρισμα της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ [4].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), διαχρονικά θέτει την ανάγκη προστασιών πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, και για λόγους έκφρασης φύλου που αποτελεί αλληλένδετο στοιχείο της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου και θα συνεχίσει να εργάζεται στη κατεύθυνση αυτή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

…..

[1] https://www.taxheaven.gr/law/4808/2021.

[2] Σημειώνουμε ότι η κύρωση για τη Σύμβαση 190 του ILO υπήρξε πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/DILOSI_EEDA_FAINOMENA_SEXOUALIKIS_KAKOPOIISIS.pdf.

[3] Ο συνήθης ορισμός που δίνεται είναι ο ακόλουθος: «Ως έκφραση φύλου νοείται το σύνολο των χαρακτηριστικών που αφορούν τη συμπεριφορά, τρόπους, αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με τον τρόπο που τοποθετείται και εκφράζει ένα πρόσωπο το φύλο του και γίνεται αυτό αντιληπτό από τον περίγυρό του».

[4] https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf?fbclid=IwAR30DIDxP2ApJpyIoQ3Z2jpZEVNIIFV94eSFuHHs0JxhZoC3v0mQ-iU6BWY.