Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την στήριξη ευάλωτων τρανς προσώπων λόγω των συνεπειών του COVID-19»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν ενημερώνει σχετικά με τη συνεργασία του με το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά την οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων τρανς προσώπων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Συγκεκριμένα το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, έλαβε χρηματοδότηση για δεύτερη φορά, με σκοπό να υποστηριχθούν κατά το δυνατόν άμεσα τα πλέον ευάλωτα μέλη της τρανς κοινότητας, για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του COVID-19, ενώ θα επωφεληθούν από αυτή συνολικά τριάντα (30) τρανς πρόσωπα. Προτεραιότητα θα έχουν τρανς πρόσωπα που βρίσκονται υπό καθεστώς ανεργίας ή με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία και τρανς πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η οικονομική στήριξη σε όλες τις περιπτώσεις θα αφορά τρανς πρόσωπα που ζουν στην περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα, οικονομική κάλυψη είτε μέρους ενοικίου, είτε μέρους λογαριασμών ΔΕΚΟ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα με προτεραιότητα σε όσα πρόσωπα βρίσκονται σε μεγάλη επισφάλεια, λ.χ. έχουν κίνδυνο διακοπής ή που ήδη έχουν διακοπεί, και θα δίνεται το ίδιο ποσόν σε κάθε τρανς πρόσωπο.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Αίτηση του προσώπου η οποία γίνεται στο γραφείο του ΣΥΔ.
  • Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, ή άλλου πιστοποιητικού εγγράφου.
  • Κάρτα Ανεργίας (αν και εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση που το αιτούμενο πρόσωπο δεν έχει κάρτα ανεργίας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεται).
  •  Εκκαθαριστικό Εφορίας (φορολογικό έτος 2020).
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (σε περίπτωση προσώπου που έχει ποσοστό αναπηρίας).
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος προσώπου (αν το σπίτι ενοικιάζεται).
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προσώπου (εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη).
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ηλεκτρικού ρεύματος ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομα του αιτούντος προσώπου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα χρήματα θα κατατίθενται από το ΣΥΔ προς την εκκρεμότητα του προσώπου ηλεκτρονικά, ενώ θα εκδοθούν εκ μέρους του ΣΥΔ τα νόμιμα παραστατικά και αποδείξεις τα οποία θα κατατεθούν και προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης η χρηματοδότηση αυτή θα καταγραφεί στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό που κάθε χρόνο δίνει στη δημοσιότητα το ΣΥΔ στο πλαίσιο της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών.

Τα ενδιαφερόμενα τρανς πρόσωπα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210. 9210 697, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 15:00, από την 6η Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, είτε για διευκρινήσεις, είτε για να κλειστεί συνάντηση στο γραφείο μας για να καταγραφεί το αίτημά τους με τη προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις θα είναι ατομικές, ενώ θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19.

Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, που για άλλη μία φορά αναγνώρισε την αναγκαιότητα κάλυψης των συνεπειών της πανδημίας για τα τρανς πρόσωπα στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.

Αναγνωρίζουμε ότι ασφαλώς τα παραπάνω δεν μπορούν καλύψουν το σύνολο των αναγκών της τρανς κοινότητας που αντιμετώπισε έντονα τις συνέπειες του COVID-19, που όμως θα έπρεπε ήδη να έχει φροντίσει μέσω δικών της μηχανισμών αλληλεγγύης να το πράξει η Ελληνική Πολιτεία, και ελπίζουμε να καλυφτούν οι πιο επείγουσες και έντονες ανάγκες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com