Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση του Σ.Υ.Δ. με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης».


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), ενημερώνει ότι την Τρίτη 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Δ. με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριο Ιωαννίδη. Το Σ.Υ.Δ. εκπροσώπησαν τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου, Μαρίνα Γαλανού, Ρία Νόλλη και Άγγελος Σιδηρόπουλος.

Η συνάντηση έγινε μετά από την κατάθεση των προτάσεων του Σ.Υ.Δ. (μπορείτε να δείτε εδώ) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Αριθμ. Πρωτ.: 822/1.3.2011), για το σχέδιο νόμου για την «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Κώδικα».

Οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Δ. ανέλυσαν τις παρατηρήσεις-ενστάσεις του Σωματείου όπως περιέχονται στο κείμενο έκθεσης για το σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί, που αφορούν κυρίως στην προσθήκη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, αλλά και στην ασαφή έννοια της «εχθροπάθειας» όπως εισάγεται στο σχέδιο νόμου όπου προτείνουμε συγκεκριμένη αντικατάστασή της, καθώς και άλλων σημείων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει τις παρατηρήσεις μας, απέφυγε όμως να αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις επ’ αυτών, πλην ίσως του Άρθρου 8 του σχεδίου νόμου που αναγνώρισε ότι χρειάζεται αναθεώρηση.

Οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Δ με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής, ανέπτυξαν και άλλα σημεία της ατζέντας της κοινότητας των διεμφυλικών με αιχμή τον νόμο 3896/2010 και την ανάγκη να συμπεριληφθεί η ταυτότητα κοινωνικού φύλου ως πεδίο απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και στην αναγκαιότητα κατάρτισης νομοθεσίας που θα δίνει την δυνατότητα αλλαγής εγγράφων στα διαφυλικά άτομα εντός συγκεκριμένου πλαισίου προϋποθέσεων. Κατατέθηκαν προτάσεις επ’ αυτού στην κατεύθυνση αντίστοιχων νόμων της Ισπανίας (5583 3/2007) και του Ηνωμένου Βασιλείου (Gender Recognition Act), για τα οποία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έδειξε ενδιαφέρον, ενώ οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Δ., θα επιδιώξουν νέα συνάντηση επικεντρωμένη στην πρόταση για την αλλαγή των εγγράφων των διαφυλικών ατόμων καταθέτοντας ολοκληρωμένη πρόταση.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), προσβλέπει στην συνεργασία με την Κυβέρνηση της χώρας, καθώς και όλα τα Κοινοβουλευτικά κόμματα και θεσμικούς φορείς για την προώθηση των διεκδικήσεων της ατζέντας των διεμφυλικών.

Δελτίο Τύπου 16.3.2011: Συνάντηση του Σ.Υ.Δ. με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης (pdf)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com