Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση με την βουλευτή του Συνασπισμού Ηρώ Διώτη».


Την Τρίτη 22.2.2011, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) με την βουλευτή του Συνασπισμού, κυρία Ηρώ Διώτη. Το Σωματείο μας εκπροσώπησαν η Πρόεδρος του Σ.Υ.Δ. Μαρίνα Γαλανού και η Γενική Γραμματέας Ρία Νόλλη.

Η συνάντηση έγινε μετά από πρωτοβουλία εκ μέρους της κυρίας Διώτη με σκοπό την συζήτηση θεμάτων της ατζέντας των διεμφυλικών με αφορμή το Ψήφισμα της 20ης Νοεμβρίου που κατατέθηκε υπόψη των Κοινοβουλευτικών κομμάτων στις 22.11.10.

Αναλύθηκαν θέματα της ατζέντας μας, ενώ δόθηκε έμφαση εκ μέρους του Σ.Υ.Δ., στον Νόμο 3896/2010, ΦΕΚ 207Α, «για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης», που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή των Ελλήνων και στην αναγκαιότητα να υπάρχει ρητή αναφορά της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, ως έδαφος διάκρισης και η πιθανότητα παρέμβασης του Συνασπισμού μέσω Επερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό για τον συγκεκριμένο Νόμο.

Το Σ.Υ.Δ. κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση του Νόμου που συνοψίζονται σε Έκθεση που έθεσε υπόψη της βουλευτού, και η οποία θα κατατεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες προς τον Συνήγορο του Πολίτη, το αρμόδιο Υπουργείο, τα Κοινοβουλευτικά κόμματα και θα δοθεί στην δημοσιότητα.

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και αναλύθηκαν σε βάθος τα θέματα της ατζέντας μας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), προσβλέπει στην συνεργασία με όλα τα Κοινοβουλευτικά κόμματα και θεσμικούς φορείς για την προώθηση των διεκδικήσεων της ατζέντας των διεμφυλικών.

Ανακοίνωση 23.2.2011

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Συριζα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com