Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με την Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κυρία Γιάννα Χορμόβα, αρμόδια για θέματα ειδικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τον Υποδιοικητή αρμόδιο για θέματα σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα, κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και άλλους διοικητικούς εκπροσώπους της Δ.ΥΠ.Α.»

Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με την Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κυρία Γιάννα Χορμόβα, αρμόδια για θέματα ειδικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τον Υποδιοικητή αρμόδιο για θέματα σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα, κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και άλλους διοικητικούς εκπροσώπους της Δ.ΥΠ.Α.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με την Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κυρία Γιάννα Χορμόβα, αρμόδια για θέματα ειδικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τον Υποδιοικητή αρμόδιο για θέματα σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα, κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και άλλους διοικητικούς εκπροσώπους της Δ.ΥΠ.Α.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, διήρκεσε περί τις δύο ώρες και έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα.

Το ΣΥΔ εκπροσώπησαν η Πρόεδρος, Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη, ο Γ. Διευθυντής Κίμων Μελικέρτης και η Γραμματέας, Εκάτη Ρούσσου. Από πλευράς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Υποδιοικήτρια αρμόδια για θέματα ειδικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων , κυρία Γιάννα Χορμόβα, ο Υποδιοικητής αρμόδιος για θέματα σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα, κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, η Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων και Ισότητας της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών, κυρία Θεοδώρα Μακρή, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων και Ισότητας της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Μεθόδων Διδασκαλίας και Διασύνδεσης, κυρία Άννα Μπολόφη και ο Αν. Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού, κύριος Γραμμένος Κοντοβάς.

Εκ μέρους του ΣΥΔ, αρχικά τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) σε σχέση με τα αρνητικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις παρενοχλήσεις, τις διακρίσεις και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν τα τρανς/φυλοδιαφορετικά πρόσωπα στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, και ιδιαίτερα το σοβαρό θέμα που αφορά την περιορισμένη πρόσβαση ή και τον αποκλεισμό τους από τον χώρο της εργασίας, της απασχόλησης, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης, την αναγκαιότητα λήψης μέτρων από την Πολιτεία για την ενσωμάτωσή τους στους πιο πάνω τομείς, τους τρόπους που αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον πλέον συμπεριληπτικό τρόπο, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα της συνέχισης των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών σεμιναρίων προς εργαζόμενες και εργαζόμενους της Υπηρεσίας.

Εν συνεχεία, συζητήθηκαν ζητήματα όπως, η προαγωγή της ενισχυμένης συμμετοχής των τρανς προσώπων στα Ειδικά Προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., με σκοπό την πραγματική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών, καθώς επίσης και η ένταξη και ενσωμάτωση των τρανς προσώπων σε Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ κατέθεσαν πλήρες αναλυτικό Υπόμνημα, ενώ συμφωνήθηκε η ανάγκη συνέχισης και εμβάθυνσης της επαφής και του διαλόγου σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  11.00-18.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com