Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για θέματα έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου και εργασίας στο σεξ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει για την προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 20 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, η υπεύθυνη Αλληλεγγύης και Υποστήριξης, Έφη Κάσσιου, καθώς και η γραμματέας του γραφείου του ΣΥΔ, Άννα Απέργη, με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Στη συνάντηση, συζητήθηκε μία ευρεία γκάμα θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως:

α) Η σαφής αναγραφή του φύλου στις νέες ταυτότητες, καθώς η σαφής αναφορά θα δημιουργήσει στα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα προβλήματα παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, ταυτοπροσωπίας ή και ασφάλειας συναλλαγών, ενώ δεδομένης της απουσίας τρίτης καταχώρισης φύλου δεν θα συμπεριλαμβάνει τα μη δυαδικά πρόσωπα και τα ίντερσεξ πρόσωπα, παραβιάζοντας το δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους ως θεμελιώδες στοιχείο της προσωπικότητας που το Άρθρο 1, παρ. 1, του ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου) επιτάσσει για κάθε πρόσωπο[1],

β) Καταγεγραμμένα προβλήματα εφαρμογής του ν. 4491/2017 στα Ληξιαρχεία, καθώς έχουν καταγραφεί είτε περιπτώσεις άγνοιας του νόμου, είτε πλημμελούς εφαρμογής του σε Ληξιαρχεία –ιδιαίτερα της Περιφέρειας, και αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου ώστε τα Ληξιαρχεία να εφαρμόζουν απρόσκοπτα την κείμενη νομοθεσία, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στη προσωπικότητα των τρανς προσώπων,

γ) Τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών «για τη προώθηση της πραγματικής ισότητας των φύλων και την έμφυλη βία», με σκοπό «την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση το φύλο, η ίση μεταχείριση των φύλων, την παροχή ίσων ευκαιριών», ώστε η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, να συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο ως έδαφος απαγόρευσης των διακρίσεων, αλλά ως έννοιες που ανήκουν στον πυρήνα του φάσματος του φύλου[2],

δ) Τις απαράδεκτες πρακτικές διακρίσεων, αποκλεισμού και στιγματισμού των τρανς προσώπων από τον δημόσιο τομέα, με αφορμή την προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές ιδιωτών στις σχολές της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού που αποκλείουν και στιγματίζουν τα τρανς πρόσωπα ως «ψυχικά ασθενή», γεγονός που παραβλέπει την πρόσφατη εξέλιξη της αναθεώρησης του ταξινομητικού καταλόγου ICD καθώς έχει αφαιρεθεί πλέον η ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου» από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών[3], ενώ οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, στιγματίζουν και προσβάλλουν τα τρανς πρόσωπα, ενώ θεσμοποιούν τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που δέχονται οι τρανς άνθρωποι,

ε) Θέματα εργασίας στο σεξ και της αναγκαίας αναθεώρησης του ν. 2734/1999, στην κατεύθυνση της αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ και του αποστιγματισμού των προσώπων που την ασκούν[4], αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων αυτών, την αναγκαιότητα δημοκρατικού διαλόγου χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και αποκλεισμούς από τον διάλογο των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των ιδίων των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ[5],

και άλλα θέματα σχετιζόμενα με την έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και την ισότιμη μεταχείριση χωρίς διακρίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ κατατέθηκε από το ΣΥΔ αναλυτικό 10σέλιδο Υπόμνημα που τεκμηριώνει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν.

Ο Υπουργός, κύριος Πάνος Σκουρλέτης, αναγνώρισε σε πολλά από τα παραπάνω θέματα την αναγκαιότητα ανάληψης απαραίτητων πρωτοβουλιών, ενώ όπως αναφέρει και το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η επικοινωνία του σωματείου με το υπουργείο, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και για να συζητηθεί το σύνολο των ζητημάτων που θέτει το Σωματείο και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι για την Κυβέρνηση και το υπουργείο έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα ζητήματα των δικαιωμάτων και ότι η προσπάθεια διεύρυνσής τους θα είναι συνεπής και διαρκής»[6].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα συνεχίσει να εργάζεται όχι μόνο για τα παραπάνω ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση αυτή, καθώς αποτελούν ένα μόνο μέρος των ζητημάτων που σχετίζονται με την ίση μεταχείριση των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, καθώς και των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, και, ελπίζει πράγματι να συνεχιστεί η επικοινωνία αυτή και να αναληφθούν τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα για την εξάλειψη των προκαταλήψεων, του στιγματισμού, των διακρίσεων, των αποκλεισμών και της έμφυλης βίας για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ν. 4491/2017, Άρθρο 1, παράγραφος 1: «Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του»

[2] Πρβλ. «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου για τη προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και την καταπολέμιση της έμφυλης βίας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af/.

[3] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en, στον οποίον έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών η ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου». Πρβλ. ακόμη, σχετικό δελτίο τύπου του ΣΥΔ: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοες που σχετίζονται με την τρανς κατάσταση από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c/.

[4] Πρβλ. Αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/.

[5] Πρβλ. κοινό Δελτίο Τύπου Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με Πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Εργασία στο Σεξ στην Ελλάδα: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%89/, σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΥΔ: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81/.

[6] Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εσωτερικών, 20.7.2018: «Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών»: http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=920959e7-b14c-4268-a408-3e6f49b7b737.