Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου για θέματα LGBTQI προσφύγων».


Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, κύριο Μάρκο Καραβία, καθώς και την Υπεύθυνη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, κυρία Ελένη Πετράκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και αφορούσε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσώπων που αιτούνται διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και εφαρμογής καλών πρακτικών όπως αυτές προσδιορίζονται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για το άσυλο.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ ανέλυσαν τις ιδιαίτερες πτυχές που αφορούν τα ζητήματα αυτά και κατέθεσαν αναλυτικό Υπόμνημα θέσεων. Εκ μέρους της Υπηρεσίας Ασύλου, ο Διευθυντής, κύριος Καραβίας, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμφωνήθηκε η διατήρηση της επαφής, ενώ κάποια εκ των θεμάτων θα εξεταστούν από την νομική υπηρεσία.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, όπως σταθερά κάνει από την ίδρυσή του και ιδιαίτερα από το 2015 που αυξήθηκαν οι προσφυγικές ροές, θα συνεχίσει να εργάζεται σε όλα τα απαραίτητα πεδία ώστε οι αιτούντες διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου να απολαμβάνουν όλων των απαραίτητων προστασιών, δικαιωμάτων και ελευθεριών, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://tgender.gr http://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr transgender.support.association@gmail.com