Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου, διήρκεσε περί τη 1,5 ώρα και έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του ΣΥΔ Άννα Απέργη-Κωνσταντινίδη, ο Γεν. Γραμματέας Κίμων Μελικέρτης και ο Νομικός Σύμβουλος του ΣΥΔ, δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος.

Εκ μέρους του ΣΥΔ, αρχικά τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4604/2019, αλλά και της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017) όπως την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων υπό την οπτική ότι και η έκφραση, η ταυτότητα, αλλά και τα χαρακτηριστικά φύλου αποτελούν υποκατηγορίες στην κατηγορία του φύλου, αλλά και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα αρνητικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις παρενοχλήσεις, τις διακρίσεις και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, τους αποκλεισμούς ή την περιορισμένη πρόσβαση που βιώνουν στον χώρο της εργασίας, καθώς επίσης την αναγκαιότητα εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, τόσο σε δημοσίους υπαλλήλους όσο και προς τα ΜΜΕ για την αντιμετώπιση του σεξιστικού και ρατσιστικού λόγου.

Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, όσο και αναφορικά με τα ίντερσεξ πρόσωπα υπό την οπτική ότι η Σύμβαση απαγορεύει με ρητό τρόπο τις πρακτικές ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων που όμως εφαρμόζονται σε ίντερσεξ βρέφη και παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία και δίχως τη συναίνεσή τους.

Ακόμη συζητήθηκε η συμβολή του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) σε συνέχεια και παλαιότερης έρευνας σε ζητήματα ταυτότητας φύλου όπου είχαν τεθεί συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν πράξη και να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

Εν συνεχεία, συζητήθηκαν ζητήματα όπως, την ακόμη μεγαλύτερη και πιο ενισχυμένη συμπερίληψη των τρανς προσώπων στα Ειδικά Προγράμματα του ΟΑΕΔ με σκοπό την πραγματική εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών, καθώς και το θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων – που γίνεται με θεσμοποιημένο τρόπο απ’ την ίδια την Πολιτεία -, από τον επαγγελματικό στρατό, τα σώματα ασφαλείας (αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική) και συνεπακόλουθα και την πολιτική αεροπορία. Ο αποκλεισμός αυτός, έλκει την καταγωγή του από το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 11/2014, λόγω του ότι ακόμη η χώρα μας ακόμη δεν έχει συμμορφωθεί με τον νέο ταξινομητικό κατάλογο ICD-11 στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η καταχώριση της ονομαζόμενης «διαταραχής φύλου», ένα πολύ σοβαρό θέμα που το ΣΥΔ ανέδειξε από το 2018.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Σωματείου ενημέρωσαν την κυρία Συρεγγέλα για το θέμα των τρανς συνανθρώπων μας που έχουν παγιδευτεί στην Ουκρανία λόγω της αναντιστοιχίας των δημοσίων εγγράφων τους, καθώς και τις κινήσεις που έκανε το Σωματείο και τον διάλογο που έχει ανοίξει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να κινητοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε οι τρανς άνθρωποι που επιθυμούν να διαφύγουν ως πρόσφυγες, να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ κατέθεσαν πλήρες αναλυτικό Υπόμνημα, ενώ συμφωνήθηκε η ανάγκη συνέχισης και εμβάθυνσης της επαφής και του διαλόγου σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697 – 698 082 1254

Ώρες γραφείου για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  11.00-15.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com  – transgender.support.association@gmail.com