Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία, Μαρία Συρεγγέλα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, διήρκεσε περί τις τρεις ώρες και έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ εκτός του κυρίου Γιώργου Σταμάτη και της κυρίας Συρεγγέλα, πήραν μέρος στην συνάντηση η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας, κυρία Θεοδοσία Ταντάρου-Κρίγγου, η Γενική Διευθύντρια Καταπολέμησης της Φτώχειας, καθώς και ο Γιώργος Πλανήτερος υπεύθυνος για θέματα αστεγίας και ακραίας φτώχειας.

Εκ μέρους του ΣΥΔ τέθηκαν αρχικά ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας υπό την οπτική ότι η έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου αποτελούν υποκατηγορίες στην κατηγορία του φύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4604/2019 («Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας») αλλά και της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017) σχετικά με την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ουσιαστική Ισότητα αλλά και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα αρνητικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις παρενοχλήσεις, τις διακρίσεις και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, τους αποκλεισμούς ή την περιορισμένη πρόσβαση που βιώνουν στον χώρο της εργασίας, καθώς επίσης την αναγκαιότητα εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, τόσο σε δημοσίους υπαλλήλους όσο και προς τα ΜΜΕ για την αντιμετώπιση του σεξιστικού και ρατσιστικού λόγου. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, όσο και αναφορικά με τα ίντερσεξ πρόσωπα υπό την οπτική ότι η Σύμβαση απαγορεύει με ρητό τρόπο τις πρακτικές ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων που όμως εφαρμόζονται σε ίντερσεξ βρέφη και παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία και δίχως τη συναίνεσή τους. Ακόμη συζητήθηκε η συμβολή του ΚΕΘΙ σε συνέχεια και παλαιότερης έρευνας σε ζητήματα ταυτότητας φύλου όπου είχαν τεθεί συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν πράξη και να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

Εν συνεχεία, συζητήθηκαν ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας καθώς τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα αποτελούν, μία υποομάδα που βιώνει στο μέγιστο τις διακρίσεις, ζουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, εκτός πλαισίου εργασίας, μάλιστα οι διεθνείς έρευνες συμφωνούν ότι αποτελούν την κοινωνική ομάδα που έχει ίσως την μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης, και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας να κινηθεί καθώς είναι αναγκαία η ανάπτυξη δραστηριότητας στην κατεύθυνσης κατάστρωση σχεδίου κοινωνικής ένταξης, πρότασης θετικών μέτρων για την απασχόληση, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, επιμόρφωσης, ώστε να γίνει πράξη η αποπεριθωριοποίηση των τρανς προσώπων και να καταπολεμηθεί η ακραία φτώχεια που συχνά βιώνουν. Για όλα τα παραπάνω, το ΣΥΔ κατέθεσε αναλυτικό Υπόμνημα.

Από τη μεριά της, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κυρία Συρεγγέλα, συμφώνησε για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, σημείωσε πως ήδη γίνεται προσπάθεια να γίνουν σεμινάρια σε θέματα ισότητας σε συνεργασία του ΑΠΘ με την Σχολή Δημοσιογράφων, ώστε να αποφεύγεται ο σεξιστικός και ρατσιστικός λόγος στην νέα γενιά, συμπλήρωσε ότι θεωρεί σκόπιμο να γίνουν πρώτα σεμινάρια σε δημόσιους φορείς, σε μεγάλες εταιρείες και μετά σε μικρότερες κάτω των πενήντα εργαζομένων και για το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που εκεί θα μπορούσε να ενταχθεί και η διάσταση της ταυτότητας φύλου, ενώ αναφέρθηκε στην σκέψη αλλαγών σε σχέση με τη σύνταξη βιογραφικών, όπως να μην υπάρχει φωτογραφία, να μην αναγράφεται το φύλο αλλά και το όνομα.

Σε σχέση με ζητήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο Γενικός Γραμματέας, κύριος Σταμάτης, αναφέρθηκε στην πρόθεση συνεργασίας σε σχέση με την κατάρτιση της νέας Στρατηγικής Ένταξης όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, την επιδοματική πολιτική, τον ΟΑΕΔ και την αστεγία, την δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Κοινωνικής Φροντίδας, ενώ συζητήθηκε ακόμη το θέμα των ξενώνων για άτομα που ζουν σε ακραία φτώχεια.

Συμφωνήθηκε η ανάγκη συνέχισης και εμβάθυνσης της επαφής και του διαλόγου σε όλα τα παραπάνω θέματα, όπου θα διερευνηθεί η εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων, τόσο αναφορικά με θέματα ισότητας, όσο και κοινωνικής αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com