Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σε συνεργασία με το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με θέμα τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, που διοργανώνονται για πρώτη φορά στη χώρα μας».

«Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σε συνεργασία με το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με θέμα τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, που διοργανώνονται για πρώτη φορά στη χώρα μας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου κάνει γνωστό τη συμμετοχή εκπρόσωπου του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια υπό τη διοργάνωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σε συνεργασία με το Ειρηνοδικείο Αθηνών, που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου.

Τα εξατομικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια, απευθύνονται ειδικά σε Ειρηνοδίκες, που καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των διεμφυλικών/τρανς προσώπων στην πράξη με πλήρη σεβασμό στην ταυτότητα φύλου, στη διαφορετικότητα, καθώς και στην ισότιμη πρόσβαση όλων στην απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Εισηγήτριες/Εισηγητές:

Αικατερίνη Ζοβάνου, Πρόεδρος Ειρηνοδικείου Αθηνών

Ιωάννης Ιωαννίδης, Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ, Δικηγόρος

Άννα Απέργη, Διευθύντρια ΣΥΔ, Υπεύθυνη Ενδυνάμωσης Τρανς & ΛΟΑΤΚΙ+ Προσώπων

Νικήτας Βέλιας, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Γιώργος Δελής, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Παναγιώτης Ναςιάκος, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Βασίλης Σωτηρόπουλος, Μέλος ΕΕΔΑ, Δικηγόρος

*Συντονισμός: Ρωξάνη Φράγκου, Συντονίστρια – Επιστημονική Συνεργάτιδα ΕΕΔΑ

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) χαιρετίζει τα επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που διοργανώνονται για πρώτη φορά στη χώρα μας σε Ειρηνοδίκες, ελπίζοντας να είναι η αρχή ώστε στο μέλλον να υπάρξουν και να πυκνώσουν ανάλογες πρωτοβουλίες, ενώ θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα τους αγώνες της αείμνηστης Προέδρου μας Μαρίνας Γαλανού, σε κάθε δυνατό πεδίο, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο πεδίο της Δικαιοσύνης αλλά και της ενημέρωσης της κοινωνίας, ώστε οι τρανς και ίντερσεξ συνάνθρωποί μας να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες με όλες και όλους τους συμπολίτες μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com