Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Προστέθηκε η ταυτότητα φύλου στον νόμο για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με ικανοποίηση ενημερώνει για την προσθήκη της ταυτότητας φύλου στον νόμο για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, μετά από τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πα.Σο.Κ., Κώστας Τριαντάφυλλος, και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ως νομοτεχνική βελτίωση, τροποποιήθηκε το άρθρο 10, παρ. 1, που αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας από ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, τροποποιείται ο Νόμος 3938/2011 για την «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας», όπου στο Άρθρο 1, μετά το εδάφιο γ’ προστίθεται παράγραφος δ’ για τον έλεγχο περιστατικών αυθαιρεσίας με ρατσιστικό κίνητρο, η οποία αναφέρει:

δ. παράνομη συμπεριφορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργήθηκε με ρατσιστικό κίνητρο ή ενέχει άλλου είδους ρατσιστική μεταχείριση για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή ταυτότητας φύλου

photo_syd

Μπορείτε να δείτε εδώ: εδώ, και εδώ την τροπολογία του βουλευτή κυρίου Τριαντάφυλλου, και εδώ την αποδοχή της νομοτεχνικής βελτίωσης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την προσθήκη υπεστήριξε επίσης η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α., κυρία Σταμπουλή σε ομιλίες της στην Ολομέλεια.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έγινε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των τρανς ανθρώπων από τον ρατσισμό και εν προκειμένω από την αστυνομική αυθαιρεσία και το θεωρούμε έναν σημαντικό σταθμό στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του τρανσφοβικού ρατσισμού και της κατάκτησης ίσων δικαιωμάτων για την τρανς κοινότητα.

Ωστόσο με την ευκαιρία αυτή, θέτουμε ξανά το ζήτημα της αναθεώρησης του Προεδρικού Διατάγματος για την Σύσταση Γραφείων για την Αντιμετώπιση της Ρατσιστικής Βίας, όπου πλέον τίθεται ακόμη πιο επιτακτικά η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και –κυρίως– της ταυτότητας φύλου[1] για την αποτελεσματική διερεύνηση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων με ρατσιστικό τρανσφοβικό κίνητρο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, Αθήνα, Τ.Κ. 11743,

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com