Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταδικάζει με έντονο τρόπο τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις οποίες προσβάλει τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους και τις οικογένειές τους, ενώ χαρακτηρίζει ως «παρεκκλίνοντα» ακόμη και παιδιά που μεγαλώνουν είτε σε μονογονεϊκές οικογένειες, είτε παιδιά που οι γονείς τους έχουν χωρίσει.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Τσιάρας, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι: «Όλες οι επιστημονικές μελέτες κατατείνουν στο γεγονός ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο φύλων και των δύο γονέων είναι παιδιά με λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα, είναι παιδιά με μικρότερες ή καθόλου παρεκκλίσεις, είναι παιδιά που προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία στην σύγχρονη κοινωνία».

Επ’ αυτών είναι απαραίτητο να σχολιάσουμε ότι:

1. Είναι απολύτως λανθασμένη, ψευδής και δεν στηρίζεται σε απολύτως κανένα επιστημονικό τεκμήριο η δήλωσή του αυτή, καθώς, αντιθέτως με όσα ανέφερε, όλες οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες συγκλίνουν ότι η ευημερία και η ανάπτυξη των παιδιών με κανένα τρόπο δεν σχετίζεται με το φύλο των γονέων. Αντιθέτως, σχετίζεται με το ενδιαφέρον, τη φροντίδα και την αγάπη που λαμβάνουν.

2. Η δήλωση αυτή προσβάλει, δυσφημίζει, κακοποιεί και προάγει διακρίσεις κατά:

α) Των μονογονεϊκών οικογενειών, τα δικαιώματα των οποίων κατοχυρώνονται απ’ το Ελληνικό Αστικό Δίκαιο,

β) Των οικογενειών χωρισμένων γονέων,

γ) Των οικογενειών  που για οποιοδήποτε λόγο, το ένα εκ των δύο προσώπων – γονέων αναγκάζεται, είτε για λόγους εργασίας, είτε για άλλους σοβαρούς λόγους, να απουσιάζει είτε για μικρό, είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και συχνά το πράττουν με σκληρές στερήσεις για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους,

δ) Τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, που, δυστυχώς η Ελληνική νομοθεσία, αρνείται να αναγνωρίσει τα δικαιώματά τους, τόσο των γονέων, όσο και των παιδιών τους, και παρά ταύτα υπάρχουν στη χώρα μας και καλούνται σε ένα περιβάλλον διακρίσεων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες θα πρέπει να σημειώσουμε ότι:

1. Σύμφωνα με την Απόφαση 14620 της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 του Συμβουλίου της Ευρώπης[1], τα κράτη μέλη φείλουν:

4.5. να προστατεύουν τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών στις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και κατά συνέπεια:

4.5.1. σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να διασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη γονική μέριμνα, την παιδοθεσία από μονογονείς και την παιδοθεσία πρώτου ή δεύτερου γονέα χορηγούνται χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·

4.5.2. να προβλέπουν την από κοινού παιδοθεσία από τα ζευγάρια του ιδίου φύλου χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ·

4.5.3. να επεκτείνει την αυτόματη αναγνώριση συν-γονέα στον σύντροφο του ιδίου φύλου ·

4.5.4. όπου οι ελεύθερες γυναίκες (ή πρόσωπα) τυγχάνουν πρόσβασης σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·

4.5.5. όπου τα άγαμα ζευγάρια διαφορετικού φύλου αποκτούν πρόσβαση σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται στα ζευγάρια του ιδίου φύλου ·

4.6. εκτός από τις αποφάσεις που έχει ήδη εγκρίνει η Συνέλευση με την Απόφαση 2048[2015][2] και 2191[2017][3] σχετικά με τις συνέπειες της νομικής αναγνώρισης των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στην πρόσβαση ή τη συνέχιση της πολιτικής τους σχέσης, του γάμου και των δικαιωμάτων των συζύγων και των παιδιών, προβλέπουν την ορθή καταγραφή της ταυτότητας φύλου των τρανς γονέων στα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους και να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν νόμιμους δείκτες φύλου εκτός από άρρεν ή θήλυ μπορούν να αναγνωριστούν οι συντροφικές τους σχέσεις και οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους χωρίς διάκριση.

4.7. να εργάζονται ενεργά, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, για την προώθηση της αποδοχής και του σεβασμού των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών στις κοινωνίες μας.

2. Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για παιδιά που μεγαλώνουν σε ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες: Πρόσφατη ανάλυση 79 ακαδημαϊκών μελετών[4] για την ευημερία των παιδιών με γονείς γκέι ή λεσβίες, 75 από αυτές τις μελέτες είχαν διαπιστώσει ότι τα παιδιά με γονείς γκέι ή λεσβίες δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση από άλλα παιδιά. Αυτές οι μελέτες είχαν χρησιμοποιήσει βασικούς μεθόδους έρευνας στους τομείς της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, ενώ ορισμένες είχαν μικρά μεγέθη δειγμάτων, αυτό σήμαινε ότι υπήρχε ένα όριο στο βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να γενικευθούν, αλλά δεν αναιρούν τα ευρήματά τους. Επιπλέον, μια μελέτη του 2010 για τη σχολική πρόοδο με 3.500 παιδιά με γονείς του ιδίου φύλου δεν διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των οικογενειών και των οικογενειών με γονείς διαφορετικού φύλου. Μια άλλη μελέτη σε αυτή την ομάδα βασίστηκε σε εθνικά αντιπροσωπευτικά, διαχρονικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό άνω των 20.000 παιδιών, εκ των οποίων 158 ζούσαν σε ένα νοικοκυριό με γονείς του ιδίου φύλου. Μόνο τέσσερις από το σύνολο των 79 ακαδημαϊκών μελετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με γονείς γκέι ή λεσβίες αντιμετώπιζαν πρόσθετα μειονεκτήματα. Ωστόσο, αυτές οι τέσσερις μελέτες είχαν επικεντρωθεί σε παιδιά που είχαν βιώσει επιπρόσθετες καταστάσεις που δεν σχετίζονταν με το φύλο των γονέων τους και επομένως αυτές οι τέσσερις μελέτες έχουν θεωρηθεί αναξιόπιστες από πολλούς μελετητές. Εν ολίγοις, αυτή η συγκριτική μελέτη επί συνολικά άλλων 79 ερευνών επί του θέματος, δείχνει ότι υπάρχει επιστημονική συναίνεση, η οποία αποκρυσταλλώνει 30 χρόνια επιστημονικής έρευνας, με συντριπτικό συμπέρασμα ότι η ύπαρξη γονέων γκέι, λεσβιών, αμφιφυλόφιλων ή και τρανς γονέων δεν είναι επιβλαβής για τα παιδιά[5].

Αντίθετα με όλα τα παραπάνω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με όσα είπε, και ιδιαίτερα χαρακτηρίζοντας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  ως «παρεκκλίνοντα» και παιδιά με ψυχικές διαταραχές, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις (fake news), κάνει ψευδή αρνητική προπαγάνδα κατά προσώπων που υφίστανται διακρίσεις, προσβάλλει, δυσφημεί, κακοποιεί και προσβάλει βάναυσα οικογένειες και τα παιδιά τους συλλήβδην, και μάλιστα τούτο όσο είναι, -όχι κάποιος οποιοσδήποτε πολιτικός ή υπουργός-, αλλά Υπουργός αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία ως εκ της θέσεώς του οφείλει να προάγει, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι ένας Υπουργός Δικαιοσύνης μπερδεύει την γονική μέριμνα με την συνεπιμέλεια.

Ακόμη, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναιτιολόγητα και εντελώς καταχρηστικά καθώς η δικαστική διαδικασία νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο και όχι σε ανοικτό ακροατήριο και συνεπώς δίχως κανένα πραγματικό ρίσκο για τη δημόσια υγεία, έθεσε εκτός επιτρεπτέας δικαστικής ύλης λόγω της πανδημίας τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας για τη νομική αναγνώριση. Το ΣΥΔ πέραν το σχετικού δελτίου τύπου που εξέδωσε στις 11.11.2020, απέστειλε επιστολή προς τον Υπ. Δικαιοσύνης που ποτέ δεν απάντησε, τονίζοντας ότι η εντελώς αναιτιολόγητη αυτή απόφαση, αντίθετα επιτείνει τις διακρίσεις που δέχονται τα τρανς πρόσωπα επιμηκύνοντας το μεσοδιάστημα μεταβολής των εγγράφων τους κατά παράβαση των ευρωπαϊκών προτύπων για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων που επιτάσσουν οι διαδικασίες να είναι ταχείες.

Μετά όλων αυτών, θεωρούμε παραπάνω από επιβεβλημένη την άμεση απομάκρυνσή του από τον Πρωθυπουργό, καθώς είναι αδιανόητο Υπουργός Δικαιοσύνης να προσβάλει με τέτοιο τρόπο παιδιά ως «παρεκκλίνοντα» ή με ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και τις οικογένειές τους. Για το θέμα αυτό, θα ακολουθήσει και επιστολή προς τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, εκθέτοντας αναλυτικά τα επιχειρήματα που επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του.

Παράλληλα καλούμε τη Κυβέρνηση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στις απαραίτητες τομές στο Οικογενειακό Δίκαιο ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα στον γάμο, την από κοινού επιμέλεια, παιδοθεσία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και παρενθεσία, για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

….

[1] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25048&lang=en

[2] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736

[3] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en

[4] Βλέπε για παράδειγμα Knight K. W. et al. (2017), “The kids are OK: it is discrimination, not same-sex parents, that harms children”, Medical Journal of Australia (MJA), 207 (9), 6 Νοεμβρίου 2017; Hočevar A. (2014), “Children in rainbow families”, Ljetopis socijalnog rada 2014, 21 (1), σσ. 85-104 str; και τις πηγές που αναφέρονται εκεί.

[5] Cornell University What We Know Public Policy Research Portal, “What does the scholarly research say about the well-being of children with gay or lesbian parents?”, ενημερώθηκε τον Δεκέμβριο 2017: https://whatweknow.inequality.cornell.edu/wp-content/uploads/2018/04/PDF-Parenting-wellbeing-1.pdf. Βλέπε επίσης Gross M. (2015), “Gay, lesbian and trans families through the lens of social science: A revolution or a pluralisation of forms of parenthood?”, Enfance, familles, generations 23 (2015), σ. 84.