Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι απαντήσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εργασίας στην ερώτηση της βουλευτού του Συ.Ριζ.Α. κυρίας Διώτη για θέματα της ατζέντας των διεμφυλικών.»


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), ενημερώνει ότι τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης, απάντησαν στην ερώτηση της βουλευτού του Συ.Ριζ.Α., κυρίας Ηρώ Διώτη, που είχε τεθεί στις 28.2.2011 για θέματα της ατζέντας των διεμφυλικών.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά ότι δεν έχει αρμοδιότητα επί των θεμάτων που ετέθησαν, ενώ είναι σαφές ότι στο ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχει (συν)αρμοδιότητα. Την απάντηση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το Υπουργείο Εργασίας, κάνει μια γενικόλογη έκθεση επί του νόμου 3896/2010, δίχως να απαντά στην ουσία της ερώτησης αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για να υπάρχει ρητή αναφορά στις διακρίσεις για λόγους κοινωνικού φύλου. Την απάντηση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην απάντησή του, δίνει το πλαίσιο του νομοσχεδίου (το οποίο ωστόσο δεν ενσωματώνει επιτυχώς της Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28/11/2008, εισάγοντας ασαφείς όρους όπως τονίσαμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κατά τη συνάντησή μας), συγχέει όμως το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού ηθελημένα ή αθέλητα με αυτό της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, θέματα εντελώς διαφορετικά. Αναφέρει μεν στην κατακλείδα της απάντησης ότι: «Ενόψει των όσων εκτέθηκαν ανωτέρω θεωρούμε ότι υπό το κριτήριο του γενετήσιου προσανατολισμού τυγχάνουν προστασίας και οι ομάδες ή τα πρόσωπα που υφίστανται διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου», πλην όμως η ρητή αναφορά στις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου και μόνο μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των διεμφυλικών άτομων από τις διακρίσεις όπως έχει τονίσει ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου Thomas Hammarmberg, στην έκθεσή του «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου». Την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να επανεξετάσουν με την δέουσα προσοχή και σοβαρότητα τα θέματα που τέθηκαν εύστοχα στην ερώτηση της βουλευτού κυρίας Διώτη.

Καλεί την πολιτεία να εναρμονίσει την Ελληνική Νομοθεσία προστατεύοντας τα διεμφυλικά άτομα από τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου, αναθεωρώντας την νομοθεσία για την ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ταυτότητα φύλου, εισάγοντας την ταυτότητα κοινωνικού φύλου ως πεδίο απαγόρευσης της ρητορικής μίσους, καθώς επίσης να νομοθετήσει την δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των διεμφυλικών ατόμων υπό προϋποθέσεις ανεξαρτήτως επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου.

Όπως έχει επισημάνει η αρμόδια Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, «η αρχή της ίσης απολαβής για ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου». Η Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να αποδείξει εμπράκτως ότι αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, προστατεύοντας τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

Δελτίο Τύπου Σ.Υ.Δ. 4.4.2011 (pdf)

Δελτίο Τύπου Συριζα (html)