Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «ΛΟΑΤΚΙ Πρόσφυγες στην Ελλάδα – Έκδοση του ΣΥΔ που συμπεριλαμβάνει τη πρώτη στοχευμένη έρευνα στην υποομάδα των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων».

«ΛΟΑΤΚΙ Πρόσφυγες στην Ελλάδα – Έκδοση του ΣΥΔ που συμπεριλαμβάνει τη πρώτη στοχευμένη έρευνα στην υποομάδα των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου κάνει γνωστή την έκδοση του βιβλίου «ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες στην Ελλάδα».

Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, ενώ συμπεριλαμβάνει πρόλογο και νομικό σχολιασμό του Βασίλη Σωτηρόπουλου, δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με στόχο να παρουσιάσει και να ρίξει φως σε μία αόρατη μειονότητα που, πέρα από τις απειλές, διώξεις ή βία που έχει υποστεί στις χώρες καταγωγής, όταν καταφεύγει στις χώρες πρώτης υποδοχής –εν προκειμένω στη χώρα μας–, αντιμετωπίζει και σε αυτές πολλαπλές διακρίσεις, παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, παρενοχλήσεις ή και βία, τόσο λόγω του προσφυγικού τους στάτους, όσο και λόγο του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τους.

Εντάσσεται στην στρατηγική της αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες στις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος προστασίας, αλλά και στην αύξηση της δέσμευσης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη αντιμετώπιση των κενών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες στις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος προστασίας.

Στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης του, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, υλοποίησε την πρώτη έρευνα επικεντρωμένη στην μειονότητα αυτή, τους ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, παίρνοντας με ανώνυμο τρόπο συνεντεύξεις από δεκαεπτά πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας ή αναγνωρισμένους πρόσφυγες για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Παράλληλα λήφθησαν πέντε συνεντεύξεις από επαγγελματίες που καθένας εξ αυτών έχει εργαστεί σε υποθέσεις ΛΟΑΤΚΙ αιτούντων ή αναγνωρισμένων προσφύγων, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που (και) εκείνοι καταγράφουν και αφορούν τη διάσταση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου των προσώπων αυτών. Επίσης καταγράφονται με ανώνυμο τρόπο ιστορικά είκοσι υποθέσεων σε όλους τους βαθμούς και τα στάδια, με στόχο να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις υποθέσεις αυτές.

Ακολουθεί, η παρουσίαση της έρευνας και εν συνεχεία ιστορικά είκοσι υποθέσεων ΛΟΑΤΚΙ αιτούντων διεθνούς προστασίας, και, τέλος, εκτενής νομική ανάλυση από τον δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, Βασίλη Σωτηρόπουλο, ενώ η έκδοση κλείνει με την παρουσίαση προτεινόμενων νομοθετικών μέτρων, καλών πρακτικών και οδηγιών ώστε τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας ή αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να απολαμβάνουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και να είναι επαρκώς προστατευμένα.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της υλοποίησης του έργου : «LGBTI+ refugees in Greece: The EU-Turkey deal and beyond», που αναλήφθηκε από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2020 – Απρίλιος 2021, και χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Open Society Foundation.

Το βιβλίο διατίθεται από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καθώς και από το βιβλιοπωλείο του Πολύχρωμου Πλανήτη (Αντωνιάδου 6, Αθήνα, 10434, τηλ. 2108826600), ενώ σύντομα θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com