Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου νόμου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η ταυτότητα φύλου απούσα.»


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει ότι παρ’ όλες τις επισημάνσεις μας σχετικά με το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας, η ταυτότητα κοινωνικού φύλου δεν συμπεριλαμβάνεται ως πεδίο απαγόρευσης στην παρότρυνση, πρόκληση ή διέγερση ρατσιστικού μίσους.

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 5/12/2011 (http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=782ac52b-440b-4b86-b08a-f8b8dbc55076), υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό που είχε τεθεί προς διαβούλευση οι οποίες είναι επί τω βελτίω: όπως η αντικατάσταση του ασαφούς όρου «εχθροπάθεια» με τον πιο σαφή «μίσος», η περιγραφή του αδικήματος έγινε πιο σαφής (ιδιαίτερα με την προσθήκη της «παρότρυνσης» και «υποκίνησης»), ο γενετήσιος προσανατολισμός αντικαταστάθηκε με τον ορθότερο σεξουαλικός προσανατολισμός, ενώ στο αξιόποινο εκτός της πρόκλησης κινδύνου για τη δημόσια τάξη περιλαμβάνεται και η απειλή για τη ζωή ή την ελευθερία ή την σωματική ακεραιότητα, καθώς επίσης καταργήθηκε το άρθρο 8 που δεν επέτρεπε την παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ακριβώς είχαμε επισημάνει στην αρχική παρέμβασή μας.

Επισημαίνουμε όμως με απόλυτα σαφή τρόπο ότι είναι απαραίτητη στα:

–Άρθρο 2, παράγραφος 1

–Άρθρο 3, παράγραφος 1

–Άρθρο 5,

η προσθήκη της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, ως πεδίο απαγόρευσης της διάδοσης, παρότρυνσης ή πρόκλησης ρατσιστικού μίσους.

Υπενθυμίζουμε την σαφή και καθαρή σύσταση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης κυρίου Thomas Hammarberg στην Έκθεσή του «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου» (Human Rights and Gender Identity), όπου ο Επίτροπος Hammarberg αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η αναφορά στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου, για την προστασία των διεμφυλικών ατόμων από το ρατσιστικό μίσος, τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις.

Στην ίδια Έκθεση ο Επίτροπος Hammarberg τονίζει ότι η ταυτότητα κοινωνικού φύλου, είναι όρος απολύτως διακριτός και δεν πρέπει να συγχέεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό όπως συχνά συμβαίνει, ενώ είναι απαραίτητη η αναφορά του για την προστασία των διεμφυλικών ατόμων.

Στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι παρατηρήσεις της Ε.Ε.Δ.Α., όπου υποστηρίχτηκε ότι η ταυτότητα φύλου πρέπει να προστεθεί στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), θα συνεχίσει με όλες του τις δυνατότητες τις παρεμβάσεις προς όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και φορείς, με σκοπό την τροποποίηση του σχεδίου νόμου και την προσθήκη της ταυτότητας φύλου στα Άρθρα που αναφέρθηκαν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com