Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταγγέλλει την επιδεικτική άρνηση, τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να απαντήσουν επί δυόμισι χρόνια στον αθέμιτο αποκλεισμό των τρανς υποψηφίων απ’ την εισαγωγή τους στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, στις 6 Ιουνίου του 2018, κατήγγειλε στη δημόσια σφαίρα με δελτίο τύπου[1] προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας «για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπου ανάμεσα στους λόγους αποκλεισμού υποψηφίων, αναφέρεται η ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», έννοια η οποία:

α)  Έχει αφαιρεθεί από τον διεθνή ταξινομητικό κατάλογο των ψυχικών διαταραχών ICD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον Ιούνιο του 2018[2],

β) Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης που με την Απόφαση 2048[2015] καλεί τα κράτη μέλη: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό»[3],

γ) Επίσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Ψήφισμα της 22.11.2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)»[4].

Πέραν όμως όλων των παραπάνω, ο αποκλεισμός τρανς υποψηφίων από τις σχολές της αστυνομίας και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, παραβιάζει τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, Ν. 4443/2016, Άρθρο 3, Παράγραφος 1β), όπου απαγορεύεται και για λόγους ταυτότητας φύλου, η ανισότιμη μεταχείριση και κατά: «την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας». Επιπλέον, θα πρέπει να υπομνήσουμε ότι η απαγόρευση αυτή έλκει την καταγωγή της στο Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17).

Με βάση το γεγονός ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, το ΣΥΔ, προσέφυγε στις 8 Ιουνίου 2018 στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος εν συνεχεία απέστειλε επιστολές τόσο στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (καθώς αυτή η απαγόρευση έλκει την καταγωγή της στο σχετικό ΠΔ 11/2014 που καθορίζει τα κριτήρια σωματικής ικανότητας υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις), τονίζοντας ότι:

«[…], η καθολική εξαίρεση των διεμφυλικών υποψήφιων από τις αστυνομικές σχολές, ανεξαρτήτως εξατομικευμένης κατά τα προαναφερθέντα ιατρικής και σωματικής κρίσης, που προβλέπεται για τους λοιπούς και λοιπές υποψήφιους και υποψήφιες για εισαγωγή σε αυτές, αποτελεί αναιτιολόγητη άμεση διάκριση βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 4443/2016, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, έχουν προκύψει νέα επιστημονικά δεδομένα, με την έγκριση του ICD-11, βάσει των οποίων η διεμφυλικότητα δεν είναι ψυχιατρική πάθηση, τα οποία πρέπει να επαναξιολογηθούν».

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις): α) Άρθρο 4, παρ. 5: «Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα», β) Άρθρο 4, παρ.10: «Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών».

Παρ’ όλα αυτά και μετά την πάροδο δυόμισι περίπου ετών από τον Ιούνιο του 2018, τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο και το ΓΕΕΘΑ, αγνόησαν και τη δημόσια καταγγελία του ΣΥΔ, αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη, παρότι –όπως υπομνήσαμε παραπάνω– οι δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργοί οφείλουν να ανταποκριθούν εγγράφως και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταγγέλλει δημόσια την απαξίωση εκ μέρους της ΕΛΑΣ αλλά και του ΓΕΕΘΑ σε βάρος της υποομάδας των τρανς ανθρώπων, ενώ θα συνεχίσει να διεκδικεί με κάθε δυνατό τρόπο την ισότιμη μεταχείριση όλων των συμπολιτών μας, συμπεριλαμβανομένων των τρανς ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 6.6.2018 https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3/

[2]Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[3]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[4]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.