Αθήνα, 17 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ερώτηση ομάδας Ευρωβουλευτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαπόμπευση οροθετικών γυναικών.»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σε συνέχεια του κοινού δελτίου τύπου που συνυπέγραψε μαζί με λοαδ οργανώσεις, οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, καθώς και με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μπορείτε να δείτε εδώ (http://positivevoicegr.blogspot.com/2012/04/blog-post_30.html), ενημέρωσε την πανευρωπαϊκή οργάνωση για τα δικαιώματα των διεμφυλικών Transgender Europe που είναι μέλος, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση που έχουμε ήδη δημοσιεύσει (https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/05/tgeu1.pdf), ενώ ενημερώθηκε ομάδα Ευρωβουλευτών που κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Επιτροπή. Επίσης όπως μας έγινε γνωστό, η «Θετική Φωνή» οργάνωση για την υποστήριξη των οροθετικών ατόμων μέσω του Civil Society Forum που είναι μέλος, ενημέρωσε με επιστολές τους ευρωβουλευτές John Dali και SancoVivian.

Ακολουθεί η μετάφραση της ερώτησης στα Ελληνικά.

Ερώτηση για γραπτή απάντηση Ε-ΟΟ4637/2012, προς την Επιτροπή, 7.5.2012

από: Gianni Vattimo (ALDE), Henri Weber (S&D), Sophia in ‘t Veld (ALDE), Leonidas Donskis (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE) and Nathalie Griesbeck (ALDE)

Θέμα: Συλλήψεις οροθετικών γυναικών, υποχρεωτικά τεστ HIV και προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

Οι Ελληνικές αρχές έχουν συλλάβει 17 οροθετικές γυναίκες που είναι υπόδικες για κακουργηματικά αδικήματα. Αυτές οι γυναίκες κατ’ ισχυρισμόν εργάζονταν παρανόμως ως πόρνες. Οι συλλήψεις αυτές έγιναν κατά τη διενέργεια «επιχείρησης-σκούπα» σε μη νόμιμους οίκους ανοχής στην ελλάδα λίγες ημέρες μετά της γενικές εκλογές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 130 γυναίκες συνελήφθησαν και υποχρεώθηκαν σε υποχρεωτικές εξετάσεις HIV. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εκατοντάδες θα εξεταστούν επίσης τις επόμενες εβδομάδες.

Επιπλέον, στις 28 Απριλίου 2012, οι Ελληνικές αρχές -σε μία δράση δίχως προηγούμενο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- εξέδωσαν δελτίο τύπου δίνοντας πλήρεις λεπτομέρειες για μία 22χρονη από την Ρωσία, που περιλάμβανε φωτογραφίες κα πληροφορίες από τον ιατρικό της φάκελο. Η κοπέλα αρνήθηκε ότι γνώριζε την ιατρική της κατάσταση. Στις 30 Απριλίου 2012 δημοσίευσαν φωτογραφίες 12 ακόμη οροθετικών γυναικών που ασκούσαν πορνεία, στο διαδίκτυο.

– Πιστεύει η Επιτροπή ότι αυτές οι πράξεις των Ελληνικών αρχών -συγκεκριμένα η καμπάνια των συλλήψεων, τα υποχρεωτικά τεστ και η δημοσίευση των προσωπικών ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων- συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τις Ευρωπαϊκές συνθήκες, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε σχέση με την υποστήριξη, προστασία και προώθηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων (κατά των οροθετικών ατόμων, των εργαζόμενων του σεξ, και των μεταναστών), στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων, όπως είναι οι ιατρικές πληροφορίες;

– Σκοπεύει η Επιτροπή να συμβουλέψει τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα συμμορφωθούν;

– Σκοπεύει η Επιτροπή να εκφράσει τις ανησυχίες της προς τις Ελληνικές αρχές;

* Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WQ+E-2012-004637+0+DOC+WORD+V0//EN&language=EL

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου, κυρίας Reding.

Επιπλέον, μας έχει γίνει γνωστό ότι ο Ευρωβουλευτής Michael Cashman, έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς την αρμόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κυρία Vivian Reding, συνοδευτική της παραπάνω ερώτησης, όπου εκφράζει τις ανησυχίες του για το κυνήγι μαγισσών οροθετικών γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και την κατάσταση των διεμφυλικών ατόμων.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), καταδικάζει με απερίφραστο τρόπο το κυνήγι μαγισσών που έχουν εξαπολύσει οι Ελληνικές αρχές, κατά οροθετικών γυναικών δημοσιεύοντας προσωπικά δεδομένα υγείας τους με φωτογραφίες και ονοματεπώνυμα, παραβιάζοντας κάθε έννοια προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, ενώνει τη φωνή του με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και καλεί τις Ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους που εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.