Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ ανθρώπων και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την επιτυχή έκβαση αιτημάτων διεθνούς προστασίας τεσσάρων αιτούντων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού που έγιναν δεκτά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, δύο εξ αυτών εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές στον α’ βαθμό, μία που ήρθε υπόψη μας αφότου είχε απορριφθεί στον α’ βαθμό και κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών έγινε δεκτό το αίτημα του πρόσφυγα για διεθνή προστασία, καθώς και μία ακόμη υπόθεση αιτούντα διεθνούς προστασίας που αφότου είχε απορριφθεί τόσο στον α’ βαθμό, όσο και ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την Απόφαση 245/2020 έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου του αιτούντα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, έγιναν δεκτά τα αιτήματα λόγω βάσιμου φόβου απειλών κατά της ζωής ή της σωματικής του ακεραιότητας των αιτούντων ως ανήκοντα σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με το χαρακτηριστικό του σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 141/2013[«δ) η ομάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα όταν μεταξύ άλλων: ii) […] Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.[…] Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας φύλου»], καθώς όλοι οι αιτούντες είχαν υποστεί διώξεις, απειλές για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, ακόμη και ειδεχθή βία ή βασανισμούς (σε δύο εξ αυτών ακόμη και βιασμό), με μόνο λόγο τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Στην υπόθεση που εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα του αιτούντος ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αιτών είχε δηλώσει ότι: «Φοβάμαι ακόμη και εδώ να δηλώσω ανοιχτά το ότι είμαι γκέι. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί αν το μάθουν άτομα που είναι από τη χώρα καταγωγής μου. Φοβάμαι για τη ζωή μου», καθώς επίσης ζούσε στο δρόμο άστεγος, ανά διαστήματα τον φιλοξενούσαν κάποιοι συμπατριώτες του, ενώ για ένα χρονικό διάστημα είχε φιλοξενηθεί στο γραφείο του ΣΥΔ. Η υπόθεση υποστηρίχτηκε νομικά απ’ τον δικηγόρο Στάθη Πουλαράκη.

Ακόμη, στην υπόθεση που εξετάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης του αιτούντα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι[1]: «7. Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι ομοφυλόφιλος και ότι αν και υπέβαλλε αίτημα να εξεταστεί προφορικά από την Επιτροπή Προσφυγών, ώστε να παράσχει σχετικές διευκρινήσεις και ιδίως τους λόγους για τους οποίους δεν αναφέρθηκε σε αυτό τον σεξουαλικό του προσανατολισμό κατά την αρχική προφορική του συνέντευξη επί του αιτήματος ασύλου, δεν κλήθηκε από την Επιτροπή να παραστεί, ούτε αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που είχαν προσκομιστεί σχετικώς. Το Δικαστήριο, ενόψει του ότι ο συγκεκριμένος σεξουαλικός προσανατολισμός σε μια χώρα όπως το Πακιστάν, μπορεί, αληθής υποτιθέμενος, να δικαιολογήσει την παροχή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη και ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με το μειοψηφούν μέλος να εκφράζει αμφιβολίες για την ακρίβεια του ισχυρισμού αυτού και ιδίως για την πληρότητα του σχετικού φακέλου, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό του αιτούντος, χωρίς να τον καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση, δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του σχετικού βάσιμου λόγου της αίτησης ακυρώσεως». Το αίτημα ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υποστηρίχτηκε νομικά απ’ τον δικηγόρο Βασίλη Κερασιώτη και την HIAS Greece, ενώ και οι τέσσερις υποθέσεις υποστηρίχτηκαν από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θα συνεχίσει να εργάζεται σε όλα τα πεδία για την υποστήριξη των αιτούντων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και για την αναθεώρηση της νέας νομοθεσίας για το άσυλο (ν. 4636/2019) που θέτει σε διακινδύνευση τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας καθώς κατεβάζει τα πρότυπα προστασίας στον ελάχιστο βαθμό ενώ έχει και προβλήματα συνταγματικότητας όπως είχαμε εξ αρχής επισημάνει[2], και την κατάργηση σχετικής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει εθνικό κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο[3], δίχως να λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η έκφραση, η ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου[4].

Παράλληλα το ΣΥΔ, δηλώνει την ιδιαίτερα έντονη ανησυχία του σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης για την αναστολή καταγραφών αιτημάτων διεθνούς προστασίας καθώς και την αυτόματη επιστροφή νεοεισερχόμενων αλλοδαπών προσώπων στα κράτη καταγωγής –αποφάσεις, που όπως τόνισε και η Ύπατη Αρμοστεία, δεν έχουν απολύτως κανένα νομικό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο[5], καθώς επίσης για τις αυξανόμενες οργανωμένες επιθέσεις σε πρόσφυγες[6] και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στα νησιά[7].

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—–

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Βλέπε σχετικό: «ΔΕφΑθ 245/2020: Επίκληση σεξουαλικού προσανατολισμού το πρώτον ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών», http://www.immigration.gr/2020/02/epiklhsh-seksoyalikoy-prosanatolismoy-to-proton-enopion-ths-arxhs-prosfygon.html

 

[2] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου περί Διεθνούς Προστασίας», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80-2/.

[3] Βλέπε σχετική Υπουργική Απόφαση: https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2020/01/document.pdf

[4] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%ac-2/

[5] Δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στα σύνορα Ε.Ε. – Τουρκίας, 2.3.2020: https://www.unhcr.org/gr/14121-dilosi_ypatis_armosteias_gia_tin_katastasi_sta_synora.html

[6] Δίκτυο καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις https://www.unhcr.org/gr/14145-epitheseis_kata_prosfygon_kai_ergazomenon.html

[7] Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αποδοκιμάζει τις επιθέσεις σε μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στα νησιά και απευθύνει έκκληση για ηρεμία, https://www.unhcr.org/gr/14129-epitheseis_enantia_se_meli_anthropistikon_organoseon.html