Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα T. Hammarberg: ανησυχητική η κατάσταση των δικαιωμάτων των διεμφυλικών.».


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), καλωσορίζει την νέα έκθεση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thomas Hammarberg, με τίτλο: «Διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην Ευρώπη», δύο χρόνια μετά την αναφορά του «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου», που κυκλοφορεί σε βιβλίο από το Σωματείο μας .

Τα θέματα που αφορούν τους/τις διεμφυλικούς/ές αναδεικνύονται με εμφατικό τρόπο στην αναφορά αυτή, τα αποτελέσματα ανά χώρα και οι συστάσεις. Παρ’ ότι οι ερευνητές βρίσκουν μεγάλες δυσκολίες στην καταγραφή των γεγονότων, η αναφορά αποδίδει με σαφήνεια το στάτους και κάνει προτάσεις προς το βέλτιστο. Και πράγματι, η έκθεση αυτή καταδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων παραβιάζονται συστηματικά.

Η έκθεση παρέχει πολιτικές προτάσεις προς τις χώρες μέλη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ομοφυλοφοβίας, της τρανσφυλοφοβίας και των διακρίσεων με πεδίο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, ταξινομώντας τα σε πέντε θεματικές θεματικές ενότητες: α) Αντιμετώπιση προς τα διεμφυλικά άτομα, β) Νομοθεσία κατά των διακρίσεων, γ) Αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δ) Προστασία Υγείας, ε) Απασχόληση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Έκθεση του Επιτρόπου κυρίου Hammarberg, εδώ.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ), καλεί την Ελληνική Πολιτεία να σκύψει στα επιτακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα των διεμφυλικών. Είναι χρέος της Ελληνικής Πολιτείας να δείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την κατάργηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου, σεβόμενη την υπογραφή της στις διεθνείς συνθήκες.

Όσοι θέλουν να καταργηθούν οι διακρίσεις, πρέπει να το αποδείξουν με πράξεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

Δελτίο Τύπου 27.6.2011 (pdf)