Αθήνα, 26 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Απαράδεκτη απάντηση της Δ.ΥΠ.Α για τον αποκλεισμό των διεμφυλικών/τρανς προσώπων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 Ευρώ»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου καταγγέλλει την απαράδεκτη απάντηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για τον αποκλεισμό των διεμφυλικών/τρανς προσώπων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 Ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Δ.ΥΠ.Α απέστειλε στις 5 Μαρτίου 2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 301214/05.03.2024, απάντηση προς το ΣΥΔ, για την ηλεκτρονική επιστολή που είχαν λάβει στις 22.02.2024 με θέμα: Αποκλεισμός των διεμφυλικών/τρανς προσώπων από το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 Ευρώ της ΔΥΠΑ».

Στην απάντηση της Δ.ΥΠ.Α αναφέρεται ρητά:

[…]«Με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1836/1989 (Α’79), ως ισχύει, θεσπίστηκε η χορήγηση από τη ΔΥΠΑ ειδικού βοηθήματος σε ασφαλισμένους που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας, δυνάμει δε του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου σύμφωνα με το οποίο:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, το ύψος του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια», καταρτίστηκε η με αριθμ. 113582/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 7469/29.12.2023) για την χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ:
Εντάχθηκαν στο πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Βοηθήματος της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α 79’), πέραν των αποφυλακισμένων, οι εξής ευάλωτες ομάδες πληθυσμού:
Θύματα βίας – εμπορίας (θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016)
• Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
• Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας
• Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα προεκτεθέντα προϋποθέτει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.»

Στην παραπάνω απάντηση της Δ.ΥΠ.Α αφενός απουσιάζει η οποιαδήποτε αιτιολογία που δεν εντάχθηκαν τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα στο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, παρόλο που σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 42632/22-06-2021 του τότε Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2711/Β’/24-06-2021 [1], και στα πλαίσια υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ [2], συμπεριλήφθηκαν τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα στις Ειδικές Ευάλωτες Ομάδες της Δ.ΥΠ.Α και αφετέρου βάσει παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1836/1989 (Α’79) αναφέρει πως ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, το ύψος του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, παρόλα αυτά αποποιείται της ευθύνης για την μη συμπερίληψη των διεμφυλικών/τρανς προσώπων στο εν λόγω βοήθημα και επιπλέον δεν αιτιολογεί γιατί δεν προτάχθηκε η συμπερίληψη αυτής της ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας, κλείνοντας πως για οποιαδήποτε διαφοροποίηση προϋποθέτει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή μια νέα νομοθετική τροποποίηση στην υπάρχουσα ΚΥΑ.

Υπενθυμίζουμε πως το ΣΥΔ είχε καταθέσει στις 22.02.2024, Ανοικτή Επιστολή [3], προς στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, στον Πρόεδρο «ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ», κύριο Στέφανο Κασσελάκη, στον Πρόεδρο «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ», κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Αριστερά», κύριο Αλέξη Χαρίτση και στην Πρόεδρο «Πλεύση Ελευθερίας», κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς και στην Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), κυρία Μαρία Γαβουνέλη και στον Συνήγορο του Πολίτη, κύριο Ανδρέα Ι. Ποττάκη.

Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, κατατέθηκε ερώτηση 21 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία [4] προς τις Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με σκοπό να απαντήσουν α) γιατί τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα, τα οποία εντάχθηκαν στις ευάλωτες ομάδες της Δ.ΥΠ.Α., από τον Ιούνιο του 2021,αποκλείστηκαν από την παροχή επιδόματος, ύψους 718,50 Ευρώ που αφορά τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και β) σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποκαταστήσουν την εν λόγω αδικία.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), σε συνέχεια των παραπάνω εξελίξεων καλεί την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, να επανεξετάσουν και να τροποποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, το οποίο όπως έχει νομοθετηθεί δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και καλεί να κάνουν δεκτό το αίτημά του ΣΥΔ ώστε να συμπεριληφθούν μέσα σε αυτό και τα διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Πέμπτη   –  12.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1]Υπουργική Απόφαση: https://tgender.gr/wp-content/uploads/2021/06/cea6ce95ce9a-ce9fce91ce95ce94.pdf

[2] Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+: https://www.primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf

[3] Ανοικτή Επιστολή 22.02.2024: https://tgender.gr/syd-dypa-anoikti-epistoli/

[4] ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 29.02.2024:
https://www.syriza.gr/article/id/155672/Boyleytes-SYRIZA-PS:-Apokleismos-twn-diemfylikwn-trans-proswpwn-apo-to-Eidiko-Bohthhma-Eyalwtwn-Omadwn-ypsoys-71850-Eyrw-ths-D.YP.A..html