Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αντιεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε ιδιωτικό κολλέγιο της Αττικής που ψυχιατρικοποεί την ταυτότητα φύλου – Επιτακτική πλέον η ανάγκη ενσωμάτωσης του νέου ICD».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, εκφράζει όχι μόνο την ανησυχία του, αλλά διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο για το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα σε ιδιωτικό κολλέγιο αντιεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ψυχοσεξουαλικής θεραπείας», το οποίο αναφέρεται ανάμεσα στα υπόλοιπα και σε «Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου». [1].

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε στις 8 Αυγούστου 2022 από το «ICPS – College for Humanistic Sciences», στις 21 Οκτωβρίου 2022 ξεκινά ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ψυχοσεξουαλικής υγείας, όπου ανάμεσα στις διδακτικές θεματικές του υπάρχει και το μάθημα με τίτλο «Διαταραχές ταυτότητας φύλου». Μάλιστα όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το κολλέγιο είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ως ισοδύναμο των μεταπτυχιακών ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων, ενώ η πιστοποίηση παρακολούθησης του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που δέχονται την επαγγελματική ισοδυναμία.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό που σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα λαμβάνει χώρα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ανάμεσα στις εκπαιδευτικές θεματικές του έχει το μάθημα «Διαταραχές ταυτότητας φύλου», έννοια που είναι επιστημονικά ανύπαρκτη καθώς δεν υπάρχει πλέον σε κανέναν διεθνή ταξινομητικό κατάλογο.

Συγκεκριμένα, όπως όλη η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει, η έννοια της «διαταραχής ταυτότητας φύλου» έχει αντικατασταθεί εδώ και χρόνια από τον διεθνή ταξινομητικό κατάλογο ICD.

Επίσης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας θέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως αυτές έχουν εκφραστεί σε αποφάσεις τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται [2].

6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει [3]:

«εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου, με βάση το μοντέλο της Αργεντινής, και να επανεξετάσουν τους όρους (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής στείρωσης) που τίθενται για τη νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·»

Αναμφίβολα, επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον Ιούνιο του 2018 ακολουθώντας νέες γραμμές που υιοθέτησε από το 2014, βασιζόμενος στα νέα δεδομένα, κατέληξε στην αναθεώρηση του ICD και στην κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του (ICD-11), στην πλήρη αφαίρεση της κατηγορίας F64 (καθώς και της επόμενης F65) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των διαταραχών) εισάγοντας την έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί στον διαθέσιμο διαδικτυακά ICD 11 [4], ώστε οι τρανς άνθρωποι να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μετάβασης χωρίς να στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου [5].

Επίσης, με τις θέσεις αυτές έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ), όπου επισημαίνει πως [6]:

«Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου».

Σύμφωνα επίσης με το Πόρισμα της Επιτροπής του Εθνικού Σχεδίου για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, η κατηγοριοποίηση νοσημάτων που χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο πρέπει να τροποποιηθεί, ακολουθώντας τα πρότυπα που έχει ήδη προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [7].

Όλα τα σημεία που θίξαμε παραπάνω, όπως η Απόφαση 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης που καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό, του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου του 2012, το Πόρισμα της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ και φυσικά ο αναθεωρημένος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11, αποτελούν ένα πλήρες υπόδειγμα που η χώρα μας καλείται να εφαρμόσει και να ενσωματώσει.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την υλοποίηση αυτού του αντιεπιστημονικού «μεταπτυχιακού» προγράμματος που στοχοποιεί και στιγματίζει τους διεμφυλικούς ανθρώπους ως ψυχικά ασθενείς, και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προς τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς οι θέσεις αυτές είναι απαράδεκτο να εκφράζονται σε ένα εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα κολλεγίου, ενώ είναι και άκρως επικίνδυνες, καθώς υπό το βάρος του στιγματισμού των ταυτοτήτων τους και των διακρίσεων, η πληθυσμιακή ομάδα των τρανς προσώπων και ιδιαίτερα των τρανς παιδιών και εφήβων έχει τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε:

α. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να εξετάσει όλα τα παραπάνω και να παρέμβει ώστε να σταματήσει το συγκεκριμένο «μεταπτυχιακό» πρόγραμμα, που όπως δηλοί ο τίτλος του αφενός μεν στερείται κάθε επιστημονικού αντικειμένου, αφετέρου στοχοποιεί και στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα όπως επισημαίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, και,

β. Το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την Απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενσωματώνοντας τον νέο ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, καθώς και την Πολιτεία να αναθεωρήσει όλες τις πρακτικές και διατάξεις που στιγματίζουν τα τρανς πρόσωπα ως ψυχικά ασθενή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697

Ώρες γραφείου για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  11.00-15.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1] MASTER ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: https://www.facebook.com/icpscollege/posts/pfbid02PRarDFAv3mzEyiAu9C5baGeTch1BdBXLfuLUUqsqPdxjM5MG4pmo4Pc25Fq26EiBl

[2]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/

[3]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[4] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en

[5] ΣΥΔ Δελτίο Τύπου 19.06.2018: http://tgender.gr/deltio-typoy-o-pagkosmios-organismos-ygeias-afairei-tis-ennoies-poy-schetizontai-me-tis-trans-taytotites-apo-ton-katalogo-ton-psychikon-diatarachon/

[6] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[7] Πόρισμα Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+: https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf