Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».


Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, δηλώνει την έντονη ανησυχία του σχετικά με φερόμενη ως «διεπιστημονική» συζήτηση που διοργάνωσε, χτες Κυριακή 21 Οκτωβρίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας [1] με ομιλητές δύο κληρικούς αλλά και έναν ψυχίατρο που επανειλημμένως έχει εκφράσει θέσεις παθολογικοποίησης των τρανς ταυτοτήτων, οι οποίες δε συνάδουν με τις σύγχρονες θέσεις της επιστημονικής κοινότητας για ζητήματα ταυτότητας φύλου.

Η ανησυχία αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη, καθώς οι τίτλοι ομιλιών συμμετεχόντων αναφέρονται στην ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», καταχώρηση που πλέον έχει αφαιρεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στον επικαιροποιημένο κατάλογο των διαταραχών ICD-11 [2].

Συγκεκριμένα με την έκδοση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11 τον Ιούνιο του 2018,αφαιρέθηκε εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής προστέθηκε κατηγορία 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή.

Περαιτέρω, η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, ακόμη, με όλες τις σχετικές αποφάσεις άλλων υπερεθνικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται [3]:

«6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό».

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει [4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη.»

Ασφαλώς εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι ανωτέρω αποφάσεις οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνονται μόνο μετά από ακροάσεις των σχετικών επιστημονικών φορέων και εξέταση επιστημονικών ερευνών επί του πεδίου –άλλωστε αυτές παρατίθενται και στις αιτιολογικές εκθέσεις τεκμηριώνοντας τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Επίσης, με τις ίδιες ακριβώς θέσεις έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
[5], που ανάμεσα στα υπόλοιπα αναφέρει: «Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου», ενώ συμπληρώνει στην ίδια ανακοίνωση ότι «Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλική κατάστασης».

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθούμε στην από 8 Φεβρουαρίου 2018 απάντηση του Υπουργού Υγείας, σε σχετική ερώτηση βουλευτών σε σχέση με έτερη φερόμενη ως «επιστημονική» ημερίδα που είχε γίνει στον Ευαγγελισμό με ομιλήτρια την κυρία Προκοπάκη, που ανάμεσα στα υπόλοιπα ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας είχε απαντήσει [6]: «Η θεματική και οπτική της εκδήλωσης-σεμιναρίου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός δεν απηχούν τις θέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της ψήφισης του Ν. 4491/2017».

Πέραν αυτών θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ακόμη θέσεις διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Διεμφυλικής Υγείας (WPATH) [7], καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (APA) [8] που όλες καταδικάζουν την παθολογικοποίηση των τρανς προσώπων.

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν επιστημονικά με ανεπιφύλακτο τρόπο ότι οποιεσδήποτε θέσεις παθολογικοποίησης της ταυτότητας φύλου, είναι εκτός σύγχρονης επιστημονικής πραγματικότητας, ενώ δηλώνουν προκατάληψη και αντιλήψεις με τρανσφοβικό υπόβαθρο. Περαιτέρω, ο τίτλος «διεπιστημονική συζήτηση» χάνει κάθε κύρος, καθώς δεν συνάδει με το εγκόλπιο και το πετραχήλι που εκπροσωπούν ομιλητές της εκδήλωσης, ενώ ενδιαφέρον έχει η κάλυψη από τοπικές ιστοσελίδες όπου αναφέρεται ως «ιατροκοινωνική εκδήλωση που έγινε με αφορμή τον εορτασμό του Προστάτη του Συλλόγου, Ευαγγελιστή Λουκά » [9].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θεωρεί παραπάνω από ανησυχητικό, για την ακρίβεια ντροπιαστικό, ιδιαίτερα το γεγονός ότι μία τέτοια εκδήλωση διοργανώνεται από έναν θεσμικό φορέα όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας που θα έπρεπε να προάγει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα που στιγματίζουν συνανθρώπους μας.

Για όλους του ανωτέρω λόγους, θεωρούμε απαραίτητο και επιτακτικό, η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας που έχει συσταθεί από τον Ιούλιο του 2018 [10] και συνεχίζει τις εργασίες της, ανάμεσα στα υπόλοιπα, να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το σχετικό πλαίσιο ώστε να μη παθολογικοποιούνται οι τρανς και ίντερσεξ ταυτότητες.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://tgender.gr http://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr transgender.support.association@gmail.com

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας (εδώ) .

[2]Ο επικαιροποιημένος ταξινομητικός κατάλογος ψυχικών διαταραχών ICD-11: (εδώ).

[3]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): (εδώ).

[4]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: (εδώ).

[5]Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): (εδώ).

[6]Απάντηση Υπουργού Υγείας σε ερώτηση βουλευτών: (εδώ).

[7]Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: (εδώ).

[8]Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: (εδώ).

[9] Gnomip: (εδώ).

[10] Σύσταση Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ: (εδώ).