Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ.

Σήμερα 15 Μαρτίου 2010, ιδρύεται με την συμφωνία και την υπογραφή των ιδρυτικών μελών του, Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών» και το ακρωνύμιο Σ.Υ.Δ. (στα αγγλικά: “Greek Transgender Support Association”).

Το Σωματείο είναι οργάνωση εθελοντική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοποί μας είναι:

– Η προώθηση και υποστήριξη της ισονομίας, ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των ευρισκόμενων στην Ελληνική Επικράτεια διαφυλικών και διεμφυλικών ατόμων (τραβεστί, παρενδυτικών ανδρών και γυναικών, τρανσέξουαλ, ερμαφρόδιτων και μεσοφυλικών ατόμων).

– Η κατάργηση των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα φύλου, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές της Yogyakarta.

– Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των διεμφυλικών ατόμων και η διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων με στόχο τη διάδοση των σκοπών του.

– Οι σκοποί του Σωματείου θα πραγματοποιούνται με έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δημόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

– Η δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη των διεμφυλικών ατόμων που βρίσκονται σε αδυναμία λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού τους.

– Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων με αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις με δράση για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων αντρών και γυναικών.

Θα ακολουθήσει εντός 15 ημερών η πρώτη μας Γενική Συνέλευση για την ψήφιση προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και για την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού που θα διέπει το Σωματείο.

Όλες μας οι ανακοινώσεις, δελτία τύπου, αλλά και πρακτικά των γενικών συνελεύσεων θα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας: http://www.transgender-association.gr/

Mπορείτε να χρησιμοποιείτε για επικοινωνία το e-mail:
transgender.support.association@gmail.com

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com