Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου κατά το διάστημα του lockdown».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ, και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν ενημερώνει σχετικά με επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την αναγκαιότητα απρόσκοπτης πραγματοποίησης των δικών με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης,  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342, οι μόνες δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που δεν αναστέλλονται είναι αυτές που αφορούν την θέση σε δικαστική συμπαράσταση. Όμως, οι δίκες κατ’ εφαρμογήν του ν. 4491/2017, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του Άρθρου 4, γίνονται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, και συνεπώς δεν δημιουργούνται συνθήκες διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, ενώ η αναστολή των δικών αυτών, κάνει ακόμη πιο χρονοβόρα μία διαδικασία που σύμφωνα με συστάσεις όλων των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διαδικασίες νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου πρέπει να είναι: «ταχείες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, βασιζόμενες στον αυτοπροσδιορισμό, ως προς την αλλαγή των ονομάτων και του καταχωρισμένου φύλου των διεμφυλικών ατόμων».

Παράλληλα θα επισημάνουμε ότι όλοι οι οργανισμοί προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώνουν την αναγκαιότητα γρήγορων διαδικασιών, διότι στο μεσοδιάστημα αυτό –που ιδιαίτερα λόγω της δικαστικής διαδικασίας γίνεται πιο μακρύ– τα διεμφυλικά πρόσωπα βρίσκονται έκθετα σε μεγάλη ανασφάλεια, δεν αναγνωρίζονται με τα πραγματικά στοιχεία που βρίσκονται σε συμφωνία με τη ταυτότητα φύλου τους που σύμφωνα με το Άρθρο 1 του νόμου πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή, και σε διακινδύνευση λόγω των διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης που βιώνουν.

Η παράταση αυτού του κρίσιμου μεσοδιαστήματος λόγω αναστολής των δικών εκούσιας δικαιοδοσίας, κάνει τα διεμφυλικά πρόσωπα ακόμη πιο ευάλωτα στις διακρίσεις, και μάλιστα δίχως να διακυβεύεται η δημόσια υγεία, διότι όπως σημειώνουμε οι δίκες αυτές γίνονται σε ιδιαίτερο γραφείο και συνεπώς δεν δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, ελπίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει το ζήτημα αυτό με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία απέναντι σε πρόσωπα που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό διακρίσεις, και παράλληλα προτρέπει το Υπουργείο να αναθεωρήσει την πολιτική της δικαστικής διαδικασίας προχωρώντας σε εξωδικαστικές διαδικασίες, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com