Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου δίνει στη δημοσιότητα τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή του ν. 4491/2017, για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Στο φυλλάδιο αυτό μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, την διαδικασία, τα απαραίτητα έγγραφα και ελάχιστα κόστη, καθώς και αναγκαίες σημειώσεις και συμβουλές για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Με το φυλλάδιο αυτό φιλοδοξούμε να διευρυνθεί η καλύτερη και σωστή γνώση για τη κείμενη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και απευθύνεται τόσο προς τα ίδια τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα, όσο και προς τους νομικούς εκπροσώπους τους, αλλά και γενικότερα προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Μπορείτε να το διαβάσετε διαδικτυακά πιέζοντας εδώ, ή να το «κατεβάσετε» και να το εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας, ενώ θα διανέμεται σε έντυπη μορφή από το ΣΥΔ στο γραφείο μας καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις που συμμετέχουμε.

Τέλος, όσα τρανς ή φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που ζουν στην Αθήνα και έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος της δικαστικής διαδικασίας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας (Τηλ. 2109210697 ή transgender.support.association@gmail.com).

Το φυλλάδιο αυτό βγαίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα».

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)
Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743
Τηλ. 210.9210697

Ώρες λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα –Παρασκευή 09.00-14.00 & 17.00-20.00.

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com