Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ καλωσορίζει την ψήφιση του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και συνεχίζει τον αγώνα για την βελτίωσή του».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα που εργάζεται για την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για την τρανς και ίντερσεξ κοινότητα, καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ψήφιση του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως το πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση της απόλαυσης θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και συνεχίζει τον αγώνα με περισσότερη δύναμη και επιμονή για την περαιτέρω βελτίωσή του.

Θεωρεί ιστορική τη στιγμή της ψήφισής του, καθώς αποτελεί την κορυφαία διεκδίκηση της κοινότητάς μας που τόσα χρόνια υπέφερε από τα στερεότυπα, τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, αποκλεισμούς ή περιορισμένη πρόσβαση σε μια σειρά τομέων της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ταυτοποίησης  και της πραγματικής ταυτότητας που βιώνουν οι τρανς άνθρωποι καθώς καταγράφεται ρητά σε διάταξη νόμου ότι δεν προαπαιτούνται χειρουργικές επεμβάσεις στείρωσης  καθώς και ιατρικές παρεμβάσεις ή διαγνώσεις, μολαταύτα η στιγμή αυτή μετριάζεται από τις περιοριστικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία αυτή ως προς την ηλικία (μάλιστα ψυχιατρικοποιώντας την διαδικασία), τα έγγαμα πρόσωπα, τη μη δυνατότητα μεταβολής του πιστοποιητικού γέννησης πιθανών τέκνων ως προς τα στοιχεία των γονέων, την μη αλλαγής της διαδικασίας που παραμένει δικαστική και ως εκ τούτου χρονοβόρα, καθώς και ελλείψεων όπως προστασιών για τους ίντερσεξ συνανθρώπους μας, της μη αναγνώρισης της ταυτότητας των μη-δυαδικών (non-binary) ανθρώπων και των προσφύγων, αλλά και έλλειψης προστασιών στον χώρο της υγείας και της παιδείας.

Για όλες αυτές τις περιοριστικές προϋποθέσεις αλλά και ελλείψεις που επισημάναμε από την πρώτη στιγμή που τέθηκε στη διαβούλευση, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα δώσει τον αγώνα σε κάθε δυνατό πεδίο, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο πεδίο της Δικαιοσύνης αλλά και της ενημέρωσης της κοινωνίας, ώστε οι τρανς και ίντερσεξ άνθρωποι να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες με όλες και όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και γιατί η απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν αφορά μόνο την κοινότητά μας, αλλά και κάθε δημοκρατικό πολίτη που επιθυμεί μία ανοικτή κοινωνία για όλες και όλους μας.

Αξίζει, κλείνοντας, να γίνει μνεία σε κόμματα, ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία (της οποίας ο Πρόεδρος κύριος Μητσοτάκης έφτασε στην ακραία αναφορά περί εξωγήινων καθώς και ότι οι τρανς χρειάζονται «βαριά ψυχιατρική υποστήριξη»!!!) και στην Ένωση Κεντρώων, που σε όλες τις συναντήσεις ενέπαιξαν τόσο εμάς, όσο και όλες τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, διαβεβαιώνοντας ότι θα το ψηφίσουν τουλάχιστον επί της αρχής, ενώ έπραξαν το αντίθετο, για τα οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστό δελτίο τύπου.

Το πρώτο θετικό βήμα έγινε, ο αγώνας για πλήρη απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών συνεχίζεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com