Αθήνα, 27 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ».

Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, συμφώνησαν με βάση τις αρχές και τους σκοπούς του καταστατικού τους, στην υιοθέτηση του ακόλουθου περιγράμματος διεκδικήσεων.

Α – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

1. Επέκταση του νόμου κατά των διακρίσεων 3304/2005, ώστε να καλύπτει τις διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου, στον χώρο της εργασίας, στον χώρο της παροχής υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) και στην ενοικίαση οικίας ή επαγγελματικού χώρου.

(ο παρών νόμος καλύπτει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, όχι όμως την ταυτότητα φύλου, δηλαδή τα τρανς άτομα)

2. Επέκταση του αντιρατσιστικού νόμου 927/1979 (νόμος για την προπαγάνδα και τα κηρύγματα μίσους), ώστε να καλύπτει την ταυτότητα φύλου.

(ο παρών νόμος δεν καλύπτει ούτε τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ούτε την ταυτότητα φύλου)

3. Επέκταση του ποινικού μέρους του νόμου 3719/2008 (για το σύμφωνο συμβίωσης), στο σκέλος που αφορά τα εγκλήματα και τις επιθέσεις μίσους, ώστε να καλύπτει και την ταυτότητα φύλου.

(ο παρών νόμος καλύπτει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, όχι όμως την ταυτότητα φύλου, δηλαδή τα τρανς άτομα)

4. Νομοθετική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, και, δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων στα φυλομεταβατικά (τρανς) άτομα

α) Όταν έχουν κάνει επέμβαση αλλαγής (επαναπροσδιορισμού) φύλου νομοθετικά (όχι με εφαρμογή δεδικασμένου όπως γίνεται τώρα)

β) Στα φυλομεταβατικά (τρανς) άτομα που δεν έχουν κάνει επέμβαση φύλου, δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων τους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις

(i) Πιστοποίηση λήψης αγωγής (ορμονών) με σκοπό την φυλομετάβαση από ενδοκρινολόγο δημόσιου νοσοκομείου για χρονικό διάστημα δύο χρόνων ή πιστοποίηση πλαστικής προσθετικής (για τρανς γυναίκες) ή αφαιρετικής (για τρανς άνδρες) στήθους σε συνδυασμό με αντίστοιχη αγωγή.

(ii) Πιστοποίηση ιατρικής παρακολούθησης από ψυχολόγο που θα επιβεβαιώνει την ταυτότητα φύλου του ατόμου, όχι ως κλινική κατάσταση, αλλά ως το επιθυμητό κοινωνικό φύλο.

Ως πρότυπο μπορεί να θεωρηθεί ο Ισπανικός νόμος που καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις.

5. Αναθεώρηση της νομοθεσίας περί πορνείας από πλημμέλημα σε πταίσμα, ώστε να απεμπλακεί το δικαστικό σύστημα από την διαδικασία του αυτόφωρου που λειτουργεί πολλές φορές ως διαδικασία εξευτελισμού της προσωπικότητας των διαφυλικών γυναικών που εξασκούν καταναγκαστική πορνεία, λόγω κοινωνικού αποκλεισμού. Κατάργηση επίσης, του Άρθρου 347 ΠΚ του Ποινικού Κώδικα που ομιλεί περί «παρά φύσιν ασέλγειας αρρένων».

Β – ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΟΝΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ

1. Δυνατότητα κάλυψης μέσω των ασφαλιστικών ταμείων της διαδικασίας φυλομετάβασης σε δημόσια νοσοκομεία. Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

2. Δημιουργία μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας ασφαλή οδηγού για τα άτομα που επιθυμούν να μπουν στην διαδικασία φυλομετάβασης, που θα περιέχει τις κλινικές-νοσοκομεία με ειδικούς γιατρούς

3. Αφαίρεση της παρενδυσίας, του τρανσβεστισμού, της διαφυλικότητας (τρανσεξουαλισμού) από τον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών (κατάλογος αντίστοιχος του ICD-10, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – ΠΟΥ). Ωστόσο, παράλληλα με την αφαίρεση από τον κατάλογο ψυχιατρικών διαταραχών, η διαφυλικότητα (τρανσεξουαλισμός) ζητούμε να θεωρηθεί ως ιατρική (όχι όμως κλινική-παθολογική) κατάσταση που απαιτεί την ψυχολογική υποστήριξη αλλά και την κατάλληλη ενδοκρινολογική ή άλλη αγωγή ώστε η εξωτερική εμφάνιση να ακολουθεί το επιθυμητό φύλο. Ως πρότυπο μπορεί να θεωρηθεί η πρόσφατη πρόταση ειδικών γιατρών σε συνέδριο στο Άμστερνταμ, καθώς και η νομοθεσία που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση της Γαλλίας.

4. Επιδιώκουμε την συνεργασία με δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς, άτομα, για την δημιουργία ενός ξενώνα με σκοπό την υποστήριξη των διεμφυλικών ατόμων που βρίσκονται σε φυσική δυσκολία και υποφέρουν από τον αποκλεισμό τους από την κοινωνική ζωή, ζώντας στο περιθώριο.

Γ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Δημιουργία προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας κατά των διακρίσεων, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης ενός τοίχους κατά των διακρίσεων για τους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και την καλλιέργεια ενός κλίματος κατά της ομοφυλοφοβίας και της τρανσφυλοφοβίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

2. Ενημέρωση/εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας σε θέματα διαφορετικότητας και ειδικότερα σε θέματα ταυτότητας φύλου.

3. Δυνατότητα παροχής ειδικών προγραμμάτων μέσω του ΟΑΕΔ, για την εκπαίδευση, ενημέρωση και απασχόληση των διαφυλικών ατόμων, στην κατεύθυνση ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων για την εκπαίδευση και απασχόληση άλλων ευαίσθητων μειονοτικών ομάδων.

Τα παραπάνω αποτελούν το βασικό περίγραμμα των στόχων διεκδίκησης.

Κάθε μία από τις ενότητες θα επεξεργαστεί και θα αναλυθεί με συγκεκριμένες προτάσεις μας.

Our Agenda and Demands

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com