Αθήνα, 9 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Συνεργασία με την ‘Άρτος-Δράση’.»


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), λόγω των εντεινόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα, που έρχονται ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Praksis, ήρθε σε επαφή με την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών «Άρτος-Δράση», με σκοπό την αλληλεγγύη προς τα διεμφυλικά άτομα.

Ευχαριστούμε θερμά το Σωματείο «Άρτος-Δράση» για την έμπρακτη αλληλεγγύη και την στήριξή του.

Σημειώνουμε ότι η δράση αυτή δεν απευθύνεται μόνο στα μέλη μας, αλλά προς όλη την τρανς κοινότητα, προς όλα τα διεμφυλικά άτομα που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Το Σ.Υ.Δ. τηρεί μόνο την επίβλεψη, και όσα διεμφυλικά άτομα έχουν αποδεδειγμένο πρόβλημα, μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας μέσω του e-mail transgender.support.association@gmail.com.

Όπου η επίσημη πολιτεία αδιαφορεί ή αποτυγχάνει, η κοινωνία των πολιτών δείχνει την αλληλεγγύη της, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες ομάδες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

Ανακοίνωση 9.4.2012 (pdf)