Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, Ώρα: 17.00μμ | Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση, καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων, καθώς και την περαιτέρω λειτουργία του Σωματείου.

Η επαναληπτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, ώρα: 17:00μμ, στο γραφείο του Κέντρου Ενδυνάμωσης του ΣΥΔ: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα.

Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΔ, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥΔ, όπου και δεν διαπιστώθηκε απαρτία, που πραγματοποιήθηκε την 13η Νοεμβρίου 2023.

Ακολούθως θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός και απολογισμός δράσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της διαφάνειας που πρέπει να διέπεται η κοινωνία των πολιτών και σύμφωνα με όσα το Καταστατικό μας ορίζει.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Βίκτωρος Ουγκώ 15, 10437, Αθήνα
Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Πέμπτη   –  12.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com