Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, Ώρα: 17.00μμ | Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση, καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην δεύτερη επαναληπτική έκτακτη συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο την περαιτέρω λειτουργία του Σωματείου.

Η επαναληπτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 17:00μμ, στο χώρο του Κέντρου Ενδυνάμωσης του ΣΥΔ: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα.

Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΔ, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥΔ, όπου και δεν διαπιστώθηκε απαρτία, που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιανουαρίου 2024.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής & Ενδυνάμωσης Τρανς Προσώπων: Ευαγγελιστρίας 6, Καλλιθέα Αθήνα, 17671

Τηλ. 210.9210 697 & 698 753 9741

Ώρες γραφείου για το κοινό: Τρίτη και Πέμπτη   –  12.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

syd.secretary@gmail.com – transgender.support.association@gmail.com