Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Τετάρτη 11 Ιουλίου: Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα αναλυθούν, τόσο ο οικονομικός απολογισμός, όσο και ο απολογισμός δράσεων που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Καταστατικού μας όπως γίνεται κάθε χρόνο στην κατεύθυνση της πλήρους διαφάνειας.

Παράλληλα θα συζητηθούν και θα καταρτιστούν οι κατευθύνσεις και στόχοι για την επόμενη χρονική περίοδο.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2018 και ώρα 18.00 στο γραφείο του ΣΥΔ, Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα.

Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

http://tgender.gr

http://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr

transgender.support.association@gmail.com