Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Συνεργασία του ΣΥΔ με την ΜΚΟ «PRAKSIS» για θέματα ιατρικής και φαρμακευτικής υποστήριξης σε μη ασφαλισμένα διεμφυλικά άτομα».

1. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), πραγματοποίησε συνάντηση με την ΜΚΟ «PRAKSIS», για θέματα που αφορούν την ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη των μη ασφαλισμένων διεμφυλικών ατόμων.

Η «PRAKSIS» είναι ΜΚΟ που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είτε βιώνουν αποκλεισμούς από το σύστημα υγείας και από βασικές ιατροφαρμακευτικές παροχές, είτε είναι εν δυνάμει αποκλεισμένοι.

Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και συμφωνήθηκε προφορικά, αλλά και στη συνέχεια με ανταλλαγή γραπτών επιστολών, η πλήρης δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη μη ασφαλισμένων διεμφυλικών ατόμων, εφόσον υπάρχει ανάλογη ιατρική συνταγή ή με γνωμάτευση γιατρών της «PRAKSIS» να λαμβάνουν από τις δομές της (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) τα φάρμακα που χρειάζονται, εντελώς δωρεάν και χωρίς καμμία επιπλέον υποχρέωση από μέρους τους.

Επίσης, υπήρξε πλήρης ανταπόκριση της «PRAKSIS» για ιατρική αρωγή, όπου αυτό είναι δυνατόν, όταν κάποιο διεμφυλικό άτομο έχει ανάγκη παροχής βοήθειας από ιατρό ειδικότητας που εργάζεται εθελοντικά στην «PRAKSIS» ή που η «PRAKSIS» μπορεί να υποστηρίξει με τα μέσα που διαθέτει.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), πιστεύοντας στην δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών, επιδιώκει κάθε δυνατή συνεργασία με σκοπό την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και ευχαριστεί ιδιαίτερα την «PRAKSIS» για την άμεση και θερμή ανταπόκρισή της.

2. Ενημερώνουμε τέλος τα μέλη μας, ότι εγκρίθηκε το Καταστατικό του Σωματείου μας από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με Αριθμό Έγκρισης: 7646/2010.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση με σκοπό:

(α) Την έγκριση προτάσεων της Διοικούσας Επιτροπής για την νομοθεσία εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης και την κατάθεσή τους στον Συνήγορο του Πολίτη.

(β) Την διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

(γ) Τον έως τώρα απολογισμό του Σωματείου.

(δ) Την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών μας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοίνωση 24.12.2010 (doc, pdf)

Η Διοικούσα Επιτροπή του

Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com