Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Θέμα: «Συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), στα πλαίσια των επαφών του με θεσμικούς φορείς για τα θέματα της ατζέντας των διεμφυλικών ατόμων, έστειλε επιστολή στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε.), θέτοντας μία σειρά θεμάτων προς την Ε.Ψ.Ε. που σχετίζονται κυρίως με το θέμα της ταξινόμησης της διεμφυλικότητας στους διεθνείς και εθνικούς καταλόγους, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντικό έναν γόνιμο διάλογο με τον αρμόδιο θεσμικό επιστημονικό φορέα.

Συγκεκριμένα τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Θεωρείται από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία η διεμφυλικότητα ψυχική ασθένεια;
  2. Ποιές είναι οι οδηγίες της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την αντιμετώπιση των διεμφυλικών ατόμων;
  3. Συχνά μας ρωτούν μέλη μας που θέλουν να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό να τα κατευθύνουμε. Θα μπορούσατε ως Ε.Ψ.Ε. να μας προτείνετε κάποιους συναδέλφους σας με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την ταυτότητα φύλου;
  4. Αποτελεί αίτημα της κοινότητας των διεμφυλικών, η αποκατηγοριοποίηση της ταυτότητας φύλου. Ποιά είναι η θέση σας σχετικά με το θέμα; Θεωρείτε ότι τα διεμφυλικά άτομα είναι ψυχιατρικώς πάσχοντα μέχρι τη χειρουργική επέμβαση των γεννητικών οργάνων; Ποιά η θέση σας για τα διεμφυλικά εκείνα άτομα που αξιώνουν το ανθρώπινο δικαίωμά τους στην αλλαγή ονόματος και φύλου χωρίς να επιθυμούν επεμβατικές και στειρωτικές μεθόδους στο σώμα τους; Θα παρείχατε δικαιολογητικό για αλλαγή ονόματος και στοιχείων σε τέτοια διεμφυλικά άτομα;
  5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2011, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα ως ψυχικά ασθενή (http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/who-must-stop-treating-transgender-people-as-mentally-ill). Ποιά είναι η δική σας θέση; Αν η διεμφυλικότητα σταματούσε να θεωρείται ψυχιατρική νόσος, θα συνηγορούσατε παρ’ όλ’ αυτά να δικαιολογούνται τα έξοδα της μετάβασης φύλου ως δημόσια δαπάνη, κατά τις επιταγές του Κράτους Πρόνοιας;
  1. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση σε Ψήφισμά της υποστηρίζει τις πολιτικές κατά των διακρίσεων για τα διεμφυλικά άτομα (http://www.apa.org/about/governance/council/policy/transgender.aspx). Ποιά είναι η δική σας θέση;

Μπορείτε αν θέλετε να δείτε εδώ όλη την επιστολή εδώ.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία απάντησε στην επιστολή μας στις 30.10.2012, αναφέροντας ανάμεσα στα άλλα:

Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμη την επικοινωνία ανάμεσα στο Σωματείο των Διεμφυλικών και στην (ΕΨΕ) (και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα) για την ανταλλαγή απόψεων/ πληροφοριών και την επισήμανση και καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τα Διεμφυλικά άτομα. Η επικοινωνία θα συνδράμει στον εντοπισμό κοινών θέσεων και στην πιθανή διαμόρφωση προτάσεων για αλλαγές. Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες που υφίστανται στην καθημερινότητα τους τα Διεμφυλικά άτομα, συμμερίζεται την αγωνία που έχουν για πολλά θέματα που τους απασχολούν και επιθυμεί να είναι αρωγός-στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό-στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους. […]

Τα μέλη της ΕΨΕ επίσης αντιλαμβάνονται την ανάγκη επανεξέτασης και πιθανώς αναθεώρησης του περιεχομένου των διαφόρων συστημάτων ταξινόμησης και αναφοράς -όταν η έρευνα και οι εξελίξεις το επιβάλλουν- και έτσι προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Πρωτοβουλίες και προτάσεις όπως ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2011 για τον αποχαρακτηρισμό των διεμφυλικών ατόμων ως ψυχικά ασθενή άτομα, ανάλογες αλλαγές από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας και ψήφισμα κατά των διακρίσεων από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία αποτελούν σημαντικές εξελίξεις σε μια πορεία πιθανής γενικότερης αναθεώρησης του θέματος στο μέλλον. […]

Το ειδικό Ιατρείο στο Κέντρο Ψυχοθεραπειών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου στην Αθήνα , που λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΣΥ, προσφέρει από πολλά χρόνια Υπηρεσίες στα Διεμφυλικά άτομα και το προσωπικό του είναι πάντα πρόθυμο να προσφέρει βοήθεια στους αιτούντες. Επιθυμία της ΕΨΕ είναι να αυξηθεί ο αριθμός των σχετικών Υπηρεσιών, να υπάρξει σωστή ενημέρωση προς το κοινό αλλά και προς Φορείς και Υπηρεσίες ώστε να προωθηθεί ο αποστιγματισμός και να διευρυνθούν οι δυνατότητες παροχών υγείας από τις σχετικές Υπηρεσίες (πχ ορμονοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση κλπ) σε συμφωνία με τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές. Η ΕΨΕ επίσης αντιλαμβάνεται ότι εκτός από ιατρικές/ψυχιατρικές υπάρχουν και νομικές, οικονομικές και άλλες παράμετροι που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην προσέγγιση του θέματος. […]

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη απάντηση της Ε.Ψ.Ε. εδώ

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θεωρεί ότι η απάντηση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας βρίσκεται σε ένα θετικό κλίμα για την έναρξη ενός πιο σαφή ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου, του οποίου το Σωματείο μας θα επιδιώξει την συνέχιση και ενδυνάμωσή του στην κατεύθυνση της αναθεώρησης της ταξινόμησης της διεμφυλικότητας και του αποστιγματισμού της ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)

Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com