Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας».

Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την ανακοίνωση αυτή κάνει γνωστή συνάντηση εκπροσώπων του με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, χτες, Δευτέρα 14 Ιουνίου, σε πολύ καλό κλίμα και στόχο είχε την ανάλυση θεμάτων ευαλωτότητας που αντιμετωπίζει η κοινότητα των τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιαίτερα ευάλωτη υποομάδα των τρανς προσώπων 55 ετών και άνω και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων και δράσεων που θα άρουν την σοβαρή απουσία ή έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και το στάτους ακραίας φτώχειας που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της επαφής και η διερεύνηση όλων των πιθανών λύσεων στη κατεύθυνση αυτή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com