Αθήνα, 10 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «ΣΥΔ: Απολογισμός πεπραγμένων και οικονομικός. Φεβρουάριος 2011 – Απρίλιος 2012.»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, τον πλήρη ετήσιο απολογισμό του – απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό, από τον Φεβρουάριο του 2011, έως και τον Απρίλιο του 2012.

Μπορείτε να τα διαβάσετε παρακάτω:

  • Απολογισμός Πεπραγμένων (word, pdf)
  • Οικονομικός Απολογισμός (word, pdf)

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 79, 3οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-17.00 

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com