Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019: Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί το θέμα της τροποποίησης – αναθεώρησης των Άρθρων του Καταστατικού του Σωματείου. Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της 25ης Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 στο γραφείο του ΣΥΔ, Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και εκτιμάται ότι τελικά το Σώμα θα αποφασίσει έγκυρα για το θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, στις 7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00μμ.

Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com